Annons

EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionär Thyssen vill inte ändra förslag om utstationering

Trots gult kort ser EU-kommissionen ut att gå vidare med sin uppdatering kring regelverket för personer som tillfälligt jobbar i andra medlemsländer.

EU:s utstationeringsdirektiv från 1996 reglerar när löntagare från något medlemsland tillfälligt arbetar i ett annat. Frågan om utstationerades villkor har varit en mycket het potatis för svenska Socialdemokrater och fackföreningar sedan Lavaldomen 2007. Domen innebar att utstationerad arbetskraft från andra medlemsländer bara behöver ersättas med minimilönen eller den lägsta lönen i kollektivavtalen.

I mars i år presenterade EU-kommissionen en uppdatering av direktivet som varmt välkomnades av den svenska regeringen. Förslaget innebär bland annat att utländska arbetstagare ska få samma betalning – lön, ersättningar som traktamenten, bonusar och risktillägg – som inhemska.

Men förslaget stötte på patrull i parlamenten i elva medlemsländer, främst i de östra delarna av EU, varifrån många utstationerade kommer. De elva parlamenten anser att förslaget bryter mot den så kallade subsidiaritetsprincipen som säger att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och utdelade ett så kallat gult kort. EU-kommissionen måste därför antingen dra tillbaka förslaget, omarbeta det eller ha kvar det, men då motivera varför.

Tidigare i veckan försvarade EU:s sysselsättningskommissionär, den belgiska kristdemokraten Marianne Thyssen, förslaget.

– Jag är övertygad om att förslaget vi lagt är i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Jag anser att vårt förslag är balanserat, sade Thyssen under en debatt i EU-parlamentets rättsliga utskott på tisdagen.

Hon avvisade de nationella parlamentens invändningar att frågan inte bör skötas på EU-nivå, att det skulle inverka på nationell lönesättning och att det kommer för snart efter den senaste uppdateringen av utstationeringsdirektivet.

Hela EU-kommissionen väntas ta ett beslut om hur man ställer sig till de elva ländernas subsidiaritetsinvändning vid sitt kommande möte på onsdag i nästa vecka.

– Jag kommer att föreslå [vid kommissionärsmötet] det jag föreslog i mars, sade Thyssen vilket kan tolkas som att kommissionen inte kommer att göra några ändringar i förslaget om en uppdatering av utstationeringsdirektivet.