EU-kommissionens förste vice ordförande, den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans. Arkivbild.

EU-kommissionens förste vice ordförande, den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Polen får tre månader att lösa författningsfråga

EU-kommissionen anser att rättssäkerheten i Polen är systematiskt hotad och tar därför ytterligare ett steg mot att dra landet inför EU-domstolen.

I början av året inledde EU-kommissionen en historisk granskning av rättssäkerheten i Polen. Anledningen var att den nya nationalkonservativa regeringen genomfört kritiserade förändringar av landets författningsdomstol som kommissionen menade underminerade dess oberoende.

Till sitt förfogande hade kommissionen ett nytt verktyg som ska användas för att säkra rättsstatsprincipen i medlemsländerna.

Men samtalen mellan Bryssel och Warszawa ledde under vintern och våren inte till någon lösning. I början av juni tog kommissionen därför det första formella steget mot att dra Polen inför EU-domstolen.

I dag onsdag ökar kommissionen trycket ytterligare på den polska regeringen. Den nya lag som antogs i Polen i förra veckan anser kommissionen inte för landet närmre en lösning.

– Författningsdomstolen i Polen hindras fortfarande att till fullo garantera en effektiv översyn av författningen. Detta påverkar negativt dess integritet, stabilitet och tillbörliga funktion vilket är en av de grundläggande garantierna för rättssäkerheten i Polen, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

Den polska regeringen menar att EU-kommissionen i och med sitt beslut "riskerar att förlora sitt anseende".

"Detta beslut sätter Europeiska kommissionens trohet till principen om uppriktigt samarbete med regeringarna i medlemsländerna i fråga", heter det i ett uttalande från det polska utrikesministeriet.

EU-kommissionen utfärdar fyra rekommendationer till den polska regeringen. Det handlar bland annat om att presidenten ska svära in tre domare som valdes under den förra regeringen.

Kommissionen vill även att regeringen publicerar en kritisk dom från författningsdomstolen om förändringar av domstolens funktionssätt. Regeringen har via en lag begränsat domstolens möjligheter att stoppa nya lagar genom att kräva två tredjedelars majoritet istället för den nuvarande enkla majoriteten för att döma i fall. Regeringen vill dessutom att 13 av de 15 författningsdomarna måste närvara vid dom till skillnad från dagens nio. Eftersom författningsdomstolens dom inte publicerats gäller den inte. Kommissionen rekommenderar även att framtida domar automatiskt ska publiceras.

Rekommendationen, som är offentlig, innebär att den polska regeringen inom tre månader måste lösa frågan. Om så inte sker kan landet dras inför EU-domstolen.