EU-och handelsminister Ann Linde (S) även jobbar med andra frågor än brexit och migration.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-ministern: Brexit får inte lamslå EU

EU ska inte bara diskutera brexit menar den svenska regeringen och pekar ut andra angelägna EU-frågor.

Brexit och migration är två viktiga EU-frågor som regeringen måste hantera under hösten. Men EU-och handelsminister Ann Linde (S) säger till Europaportalen att det finns andra frågor som regeringen också vill driva.

– Vi ska inte hamna i brexit och migration bara. Det får inte lamslå resten av arbetet, säger Ann Linde.

Som exempel nämner Linde behovet att städa upp bland de hinder som fortfarande finns kvar på EU:s inre marknad.

– Tyvärr är det väldigt många problem när det gäller tjänster och e-handel, säger Linde. Regeringen har därför, berättar hon, bett 2000 svenska företag rapportera in hinder och problem.

Under hösten tror Linde på framsteg i sociala frågor när det gäller delar av Allan Larssons förslag på en ny så kallad sociala pelare i EU.

Europeisk pelare för sociala rättigheter är namnet på ett frivilligt 20-punktsprogram som just nu är på remiss i EU och väntas bli antaget i början av nästa år. Här finns bland annat krav kring livslångt lärande, rättvisa arbetsvillkor, dialog mellan arbetsmarknadens parter och sociala rättigheter i samhället.

– Just de här frågor är sådana där vi inte har haft samsyn med Storbritannien. I väldigt många andra länder tycker man att det här är väldigt angeläget, säger Ann Linde och lyfter fram en annan ”hjärtefråga” nämligen en reformering av EU-reglerna för de cirka två miljoner arbetstagare som tillfälligt jobbar i andra medlemsländer.

Regeringen vill att svenska villkor ska gälla för en arbetstagare från andra EU-länder som tillfälligt arbetar i Sverige.

Hur ser möjligheten ut att få igenom dessa förändringar för utstationerade arbetstagare?

– Väldigt bra, säger Ann Linde och nämner EU-kommissionens avslag tidigare i somras mot elva länders begäran om att behålla dagens regler om utstationering som en ”seger för oss”.  

Till skillnad från det nuvarande ordförandelandet i EU, Slovakien, som var ett av de elva länder som vill stoppa förändringar av direktivet och vars arbetsmarknadsminister diskuterade frågan i Europaparlamentet i förra veckan tror Linde att frågan kan få en politisk lösning redan i höst.