Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

”Avsevärd” ökning av fall i Europadomstolen

Efter ett två år av minskade anmälningar i Europadomstolen har antalet åter ökat.

Europadomstolen granskar påstådda brott mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. I förra veckan presenterade domstolens ordförande Guido Raimondi årsrapporten för 2016. Enligt honom har antalet ärende  ”ökat avsevärt” jämfört med de två föregående åren då antalen minskade.

Ökningen förklaras till stor del på fler klagomål från tre länder: Ungern, Rumänien och Turkiet. I de två förstnämnda rör sig det främst om klagomål på fängelseförhållande medan statskuppen i Turkiet har gett upphov till över 5 000 klagomål i det sistnämnda.

Sammanlagt inkom under 2016 över 53 00 anmälningar om brott mot de mänskliga rättigheterna, en ökning med över 30 procent jämfört mer året innan. 

Från Sverige inkom 138 anmälningar vilket är en minskning jämfört med tidigare år.

Närmare tusen domar avkunnades under perioden. Det land som hade flest var Ryssland: över 200 domar. De flesta av dessa rörde kränkningar av rätten till frihet och säkerhet. Mot Sverige avgjordes fem processer varav fyra med fällande dom.