Den amerikanske vicepresidenten Mike Pence och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk efter måndagens möte.

Den amerikanske vicepresidenten Mike Pence och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk efter måndagens möte.

Bild: Europeiska unionens råd

Amerikansk försäkran lugnar EU

USA:s vicepresident Mike Pence lovar fortsatt stöd till EU och tror på ökat samarbete. Även USA:s Ukrainapolitik förtydligades.

Den amerikanske presidenten Donald Trumps vicepresident Mike Pence besökte på måndagen Bryssel för en rad möten med EU-ledare. Till skillnad från tidigare EU-kritiska tongångar från president Trump var Pence betydligt mer försonande.

– Det är min ära att å president Trumps vägnar uttrycka USA:s starka engagemang för fortsatt samarbete och partnerskap med EU. USA:s engagemang för EU är orubbligt och bestående. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med EU och fördjupa vårt politiska och ekonomiska partnerskap, sade Pence och tillade att han var säker på att bandet mellan EU och USA kommer att växa under de kommande åren.

Pence träffade på förmiddagen Europeiska rådets ordförande Donald Tusk som för medlemsländernas stats- och regeringschefers talan. Efter mötet gjorde de båda ledarna var sitt uttalande utan att journalisterna fick ställa några frågor.

Tusk sade att ”överraskande åsikter” hörts om USA:s relation till EU men att han nu var lugnare.

– I dag fick jag höra ord som är lovande för framtiden, sade Tusk.

Håller Ryssland ansvarigt

Mike Pence försäkrade även fortsatt Natostöd i Europa mot Ryssland.

– I kölvattnet av de ryska försöken att rita om internationella gränser med våld kommer vi att fortsätta insatser i Polen och de baltiska länderna, sade Pence som också gjorde klart att det så kallade Minskavtalet som ligger till grund för de europeiska sanktionerna mor Ryssland för landets aggressiva inblandning i Ukraina ännu gäller.

– När det gäller Ukraina kommer USA fortsätta hålla Ryssland ansvarigt och kräva att Ryssland efterlever Minskavtalet.

Han menade dock att USA avser hitta nya sätt att samarbeta med Ryssland.

– På president Trumps befallning kommer vi även att söka efter nya gemensamma plattformar med Ryssland, sade den amerikanske vicepresidenten Mike Pence.

Tusk sade sig ha fått positiv försäkran om den amerikanska inställningen till EU och Nato.

– Efter ett sådant positivt tillkännagivande måste både européer och amerikaner leva som de lär, sade Tusk.