Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Studie: EU-marknad gav nya jobb och ökade inkomster

Utan EU:s gemensamma inre marknad skulle medlemsländer varit både fattigare och ha färre jobb visar en studie från amerikanska handelskammaren.

Den amerikanska handelskammaren i Bryssel har låtit beräkna hur mycket EU:s inre marknad påverkat medlemsländernas ekonomier sedan 1990. Resultatet är att hela unionen bruttonationalprodukt, BNP, är 1,7 procent högre än den varit utan den inre marknaden. Detta motsvarar närmare 10 000 kronor extra per hushåll i EU.

Samtidigt beräknas 3,6 miljoner arbetstillfällen ha skapats.

Men skillnaden är stor mellan medlemsländerna. Störst fördel av den inre marknaden har Estland haft där ekonomin är tre procent större än om man inte hade haft tillgång. Minst har Italien tjänat med 0,5 procent.

Sveriges BNP är 1,5 procent större och antalet skapade arbetstillfället beräknas till 70 000 vilket motsvarar 1,5 procent av de runt 4,5 miljoner sysselsatta svenskarna.

EU:s inre marknad för varor, tjänster, personer och kapital upprättades 1993. Men arbetet med att röja olika hinder sker fortlöpande.

Om EU än mer lyckas integrera medlemsländerna på den inre marknaden beräknas det ge en BNP-ökning på 0,6 procent och ytterligare 1,3 miljoner arbetstillfällen. Det är framför allt på tjänstesidan som det finns kvar att göra enligt handelskammaren.