Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Arkivbild.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Tusk vill ta ”spektakulära steg” mot ökad EU-integration

Europeiska rådets ordförande målar upp en mörk bild av världen och uppmanar EU-länderna att stärka unionen.

I ett brev till EU-ländernas stats- och regeringschefer beskriver Europeiska rådets ordförande, den liberalkonservative polacken Donald Tusk, sin syn på unionens tillstånd.

”De utmaningar som EU står inför för närvarande är farligare än någonsin tidigare sedan Romfördraget skrevs under”, skriver Tusk med hänvisning till det fördrag som skrevs under i mars 1957 och som utgör ett av grunddokumentet till dagens EU.

Trump hotar EU

Han räknar upp tre hot mot EU. Det första är det externa: ett påstridigt Kina, ett aggressivt Ryssland och radikal islam. Till denna kategori av yttre hot ör han även USA lett av president Donald Trump.

”[Detta och] oroande uttalanden från den nya amerikanska administrationen […] gör vår framtid mycket oförutsägbar. I synnerhet förändringen i Washington försätter EU i en svår situation där den nya administrationen verkar ifrågasätta de senaste 70 årens amerikanska utrikespolitik.” 

I förra veckan sade Trumps tilltänkte EU-ambassadör, den EU-kritiske Ted Malloch, att han efter Sovjetunionens fall nu ska ”tämja” Bryssel.

Nationalism och egoism andra hot

Det andra hotet mot EU enligt Tusk, som företräder medlemsländernas stats- och regeringschefer, är ”ökningen av anti-EU-, nationalistiska och allt mer främlingsfientliga stämningar i EU självt, något som han kallar ”nationell egoism”.

Tusks tredje och sista hotbild är ”sinnesstämningen hos den proeuropeiska eliten”. Han beskyller den för att ha tappat tilliten till politisk integration, underkastat sig populistiska argument och tvekar inför grundläggande värderingar i liberala demokratier.

Brevet är en uppmaning till stats- och regeringscheferna att sända en signal till världen att de 27 EU-länderna står enade.

”Vi måste ta bestämda och spektakulära steg som ändrar de kollektiva känslorna och återuppliva strävan efter att höga den europeiska integrationen till nästa nivå.”

EU:s framtid ska avgöras

På fredag träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer på ett informellt toppmöte på Malta. Det är det andra i den så kallade Bratislavaprocessen som satts ingång efter den brittiska EU-omröstningen där unionens framtid ska mejslas fram. 

Förutom det ska även flyktingkrisen åter diskuteras med fokus på migrantrutten mellan Nordafrika och Italien. Ett rekordantal personer tog sig under fjolåret över Medelhavet till Italien. I Libyen beräknas det finnas mellan 700 000 och en miljon personer som vill ta sig till Europa.

Senare i vår, 25 mars på 60-årsdagen av Romfördraget, träffas stats- och regeringscheferna igen i Italien för det sista mötet i processen. Tusks brev är ett inspel till detta avslutande toppmöte.