Svenskar mår bättre än andra

Fyra av fem i Sverige säger sig ha bra hälsa men två EU-länder upplever sig vara ännu friskare.

Nästan 80 procent av de tillfrågade i Sverige sade under 2015 att de upplevde sig ha en bra eller mycket bra hälsa, visar uppgifter från Eurostat. Bara på Irland och Cypern ansåg en större andel sig vara friskare. Det kan jämföras ett EU-snitt på  drygt 67 procent i självupplevd god hälsa.

Minst andel friska fanns bland invånarna i de tre baltländerna och Portugal.

Enligt Eurostat finns det en tydlig koppling mellan utbildning och hur frisk man känner sig. Medan bara drygt hälften av de lågutbildade i EU upplever sig ha en bra eller mycket bra hälsa är motsvarande andel hos dem med universitetsutbildning över 80 procent. Även vilken inkomstgrupp man befinner sig i spelar in på hälsan.

Det finns samtidigt ett klart samband mellan ålder och hur frisk man känner sig – ju äldre desto sämre hälsa upplever man sig ha.

EU-kommissionär med ansvar för hälsa, litauern och socialdemokraten Vytenis Andriukaitis, skrev på Europaportalen 2015 bland annat att han ville kartlägga vad som krävs för att stärka hälso- och sjukvårdssystemen i EU och satsa på en mer enhetlig strategi för kroniska sjukdomar, som står för 63 procent av dödsfallen i världen och mer än 70 procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna i EU.

Över tid, mellan 2005 och 2015, har det upplevda hälsotillståndet förbättrats i ungefär hälften av medlemsländerna och det försämrats resten. Det största förbättringen har skett i Slovakien, Slovenien och Lettland. Även svenskarna säger sig må lite bättre än för tio år sedan. Den största försämringen har skett i Danmark, Portugal och Storbritannien.