EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Arkivbild.

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Arkivbild.

Bild: EU-kommissionen

Timmermans tillbakavisar svensk oro

EU:s näst högste kommissionär avvisar allianspolitikernas oro för ett mer socialt Europa.

För två veckor sedan lanserade EU-kommissionen ett av sina viktigare förslag, en social pelare med 20 principer och rättigheter som ska fungera som inspiration för medlemsländerna och se till att välfärdsfrågor och sysselsättning får en mer framträdande roll på EU-nivå.

Medan den rödgröna regeringen välkomnar den sociala pelaren har oppositionsledarna Anna Kinberg Batra (M) och Annie Lööf (C) avvisat idéen med att det riskerar att flytta makt till Bryssel.  EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, en nederländsk socialdemokrat, besökte på torsdagen Stockholm och slog tillbaka mot kritiken.

– Vi föreslår inga ändringar av EU-fördragen. Vi föreslår inga ändringar av maktrelationerna mellan medlemsländerna och Europeiska unionen, sade Timmermans till Europaportalen.

– Låt mig vara mycket tydlig. De senaste tio åren har kommissionen inte lagt ett enda förslag på bordet om ett socialt Europa. Det har handlat om krisbekämpning och finanssektor men inte om människor. Det är hög tid att det handlar om människor igen, sade kommissionären och tillade att debatten behövs i medlemsländerna om vad “social marknadsekonomi” som står inskriven i EU-fördraget faktiskt ska innebära.

– Medlemsländerna ska samlas och samtala om vilken modell vi ska ha för vår ekonomi och våra samhällen, om hur vi sätter våra medborgare först igen.

En viktig hållpunkt för diskussionerna blir det informella EU-toppmötet i Göteborg i november som statsminister Stefan Löfven (S) och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker bjudit in till.

– Jag hoppas att det sociala EU-mötet i Göteborg blir tillfället när länder kan komma samman och dela sina bästa erfarenheter och sina framtidshopp, sade Frans Timmermans som tidigare på dagen hade träffat Stefan Löfven för att bland annat diskutera upplägget på Göteborgsmötet.

Agendan för EU-toppmötet i Göteborg är ännu inte klar men väntas fastställas under hösten. Den formella inbjudan går ut senare i sommar och regeringen hoppas på en bra uppslutning av övriga medlemsländers stats- och regeringschefer.