EU-länderna segar med lagstiftning

EU-kommissionen oroas för att medlemsländerna åter blir allt sämre på att införa lagar de enats om.

Om ett EU-land inte inför en ny lag som medlemsländerna och EU-parlamentet enats om inom en viss tidsperiod, om den inte införs korrekt eller inte efterlevs kan EU-kommissionen inleda ett så kallat överträdelseförfarande.

I slutet av fjolåret pågick 1 657 sådana ärenden, enligt den senaste rapporten. Det är en ökning med 21 procent jämfört med föregående år och det högsta på fem år.

”Detta är oroande eftersom en felaktig tillämpning av EU-rätten innebär att enskilda människor och företag inte kan utnyttja de rättigheter och fördelar de har enligt EU-rätten”, heter det i ett uttalande från kommissionen.

En förklaring till ökningen är att länderna är sämre än tidigare att införliva överenskomna EU-regler inom den tidsfrist de ges. Antalet överträdelseärenden som inletts mot länder för att de är sena har ökat med mer än 50 procent.

Fördelat på område var medlemsländerna under 2016 sämst på att införliva EU-lagstiftning inom inre marknaden, miljö och finans som stod för närmare hälften av överträdelseförfarandena.

Jämfört med dessförinnan är dock antalet betydligt lägre. I slutet av 2004 pågick närmare 4 500 förfaranden mot medlemsländerna. Överträdelseförfarandena har minskat trots att elva nya länder gick med i unionen under 2000-talet. Dessa elva länder är bättre än de äldre på att införliva EU-lagstiftning. Generellt sett är även de mindre EU-länderna bättre än de stora att införliva lagar.

Sammanlagt inledde i fjol EU-kommissionen 986 nya överträdelseförfaranden. Mellanskillnaden mellan den siffran och de 1 657 är ärende från tidigare år som ännu inte är avklarade. De värsta länderna att införa EU-lagarna under 2016 var Portugal och Belgien. Sverige hade med 24 nya förfaranden det fjärde lägsta antalet.