Inför varje EU-toppmöte söker statsminister Stefan Löfven stöd för regeringens politik i riksdagens EU-nämnden. Arkivbild.

Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven försvarar hjärtefråga inför skeptisk opposition

Huvudnumret på EU-toppmötet i Göteborg fortsätter att dela Sveriges riksdag.

Inför fredagens informella EU-toppmöte om sociala frågor drabbade åter riksdagen samman om den så kallade sociala pelaren, ett dokument som ska antas på Göteborgstoppmötet. Det är en uppsättning riktlinjer och rekommendationer som rör arbetsmarknads- och välfärdsfrågor.

Det är en av få frågor som delar riksdagen i EU-politik där en knapp majoritet – S, MP, V och L – stödjer den medan M, SD, C och KD är emot. Kritikerna menar att den sociala pelaren riskerar bli en slussöppning för att mer makt i sociala frågor överförs från medlemsländerna till EU-nivån.

– EU-toppmötet riskerar bli en milstolpe som vi sedan ser tillbaka på som ett tillfälle där EU gick vilse mot mer överstatlighet och ökad detaljstyrning, sade Désirée Pethrus (KD).

Moderaternas Ulrika Karlsson menade att EU-diskussionen om en social pelare redan resulterat i att fyra konkreta förslag på det sociala området redan lagts fram eller väntas inom kort.

Hon ansåg även att regeringen frångår principen att svensk EU-politiken har en bred förankring i riksdagen.

– Varför vill statsminister genomdriva detta överstatliga projekt med så lågt stöd i riksdagen?, sade Karlsson.

Statsminister Stefan Löfven (S) förklarade sin hållning med citat ur det dokument som ska undertecknas att det inte innebär något maktöverförande.

–  Det innebär inte att EU ska bestämma mer. Detta förändrar inte den maktfördelningen. Det är helt fel, sade Löfven i riksdagens EU-nämnd på onsdagen.

Alla medlemsländer är enligt Löfven överens om att den sociala pelaren och dess rekommendationer inte innebär mer makt till EU – att det är upp till varje medlemsland att självt bestämma hur målen i pelaren ska nås.

Stöd av Liberalerna

Löfven fick stöd av Liberalernas Tina Acketoft.

– Den sociala pelaren handlar inte om lagstiftning eller om överstatlighet. Den handlar om ett handslag för anständighet inom EU. För mig är det obegripligt att man kan vara för EU inte tycka att vi har ett ansvar att ta där också, sade Acketoft.

Statsministern pekade på att den sociala pelaren har brett politiskt stöd i EU, även från regeringar på den politiska högerkanten.

– Det är märkligt att alla dessa aktörer och medlemsstater skulle falla för något som innebär att EU plötsligt ska ta över en massa beslutanderätt. Är 27 medlemsstater så fruktansvärt naiva att de inte ser det här stora hotet komma? Jag tror inte det, sade Löfven.

Tidigare har Socialdemokraterna drivit att ett socialt protokoll ska skrivas in i EU-fördraget, en skrivning om att sociala frågor ska få större vikt på EU-nivå. Detta är dock i nuläget inte aktuellt enligt Löfven.

– Socialt protokoll kräver fördragsförändring och det är inte det vi behöver nu. [En fördragsöppning] skulle lamslå EU, sade Löfven som dock på lång sikt vill se en sådan skrivning när fördraget nästa gång ska öppnas.