I Tyskland tjänade kvinnor i genomsnitt 22 procent mindre än män innan skatt. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ojämställda Tyskland vill minska löneskillnader

Tyska företag tvingas redovisa löneglappet mellan män och kvinnor med liknande jobb. Men den nya lagen kritiseras för att vara en papperstiger.

I början av året gavs anställda i Tyskland rätten att få reda på hur mycket andra med liknande arbetsuppgifter tjänar. Syftet med lagen, som drivits av socialdemokraterna i regeringskoalitionen, är att ge kvinnor inblick i hur deras löner ligger i jämförelse med män som utför samma jobb på samma arbetsplats.

– Lönöppenhetslagen är en ytterligare milstolpe på vägen mot en verklig jämställdhet mellan kvinnor och män i Tyskland, sade den tyska socialdemokratiska parlamentarikern Elke Ferner i samband med att lagen förra året drevs igenom i parlamentet.

I Der Spiegel kommenterar journalisten Verena Töpper lagen med att ”den inte kommer förändra något” och hon kallar den en ”papperstiger” med motiveringen att företag kommer kunna runda lagen genom att säga att olika anställdas arbetsuppgifterna inte alls liknar varandra.

”Även om en kvinna lycka bevisa att sex män utför samma jobb som hon får hon bara ett medelvärde”, skriver Töpper och tillägger att det är svårt för en kvinna att hävda sin rätt gentemot arbetsgivaren även om hon får se att hon tjänar mindre än män.

Även den tunga tyska arbetsgivarorganisationen BDA kritiserar den nya lagen.

– Faktum är att män och kvinnor i Tyskland tjänar lika mycket för samma arbete hos samma arbetsgivare, sade BDA:s generaldirektör Steffen Kampeter till Financial Times. Han kallade också lagen ett ”massivt ingripande” och reglerna ”mycket komplicerade”.

Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat hade Tyskland under 2015 det tredje största löneglappet i EU där kvinnor i genomsnitt tjänar 22 procent mindre än män innan skatt. Dessa siffror är dock inte justerade för andra aspekter som att fler kvinnor arbetar i låglöneyrken. Sett över tid har det tyska löneglappet varit oförändrat mellan 2007 och 2015. Under samma period minskade skillnaden i Sverige från 18 procent till 14 procent löneglapp mellan könen.

Island införde vid årsskiftet en liknande lag om samma lön för samma arbete. Den är dock tuffare än den tyska och ålägger alla företag och myndigheter med fler än 25 anställda att visa att de har en likalönspolicy. Islands regeringen har sedan tidigare lovat att helt få bort löneglappet till år 2022.