Övergångsperioden för Storbritannien föreslås pågå mellan 30 mars 2019 och 31 december 2020. Arkivbild.

Övergångsperioden för Storbritannien föreslås pågå mellan 30 mars 2019 och 31 december 2020. Arkivbild.

Tuffare övergångsperiod för britter

EU vill kunna begränsa brittiska företags tillträde till den inre marknaden om landet bryter mot det kommande brexitavtalet.

EU-kommissionen offentliggjorde på onsdagen en rättslig tolkning av de riktlinjer som medlemsländerna enades om i förra veckan. Dokumentet redogör för EU:s position inför förhandlingarna om övergångsperioden som Storbritannien begärt efter att landet formellt lämnar unionen 29 mars 2019.

EU-sidan insisterar på att alla EU-regler ska fortsätta gälla under övergångsperioden med starkt begränsad möjlighet för Storbritannien att påverka lagstiftning i EU och utan rösträtt i rådet och Europaparlamentet. Det nya i onsdagens publicering är att EU vill kunna straffa Storbritannien genom att stoppa deras tillträde till den inre marknaden om landet bryter mot den överenskommelse som man hoppas kunna nå senast i mars.

”Utträdesavtalet bör innehålla en mekanism som gör det möjligt för EU att upphäva vissa förmåner som Storbritannien har från sitt deltagande på den inre marknaden där EU anser att ett hänskjutande av ärendet till EU-domstolen inte skulle kunna vidta nödvändiga åtgärder inom lämplig tid”, heter det i det rättsliga dokumentet.

En sådan begränsning av tillgång till den inre marknaden skulle kunna gälla gränsöverskridande finansiella tjänster, flygbolagsrättigheter och varuhandel, enligt Financial Times.

Storbritannien ska även ”avstå under övergångsperioden från handlingar eller initiativ som kan vara till skada för EU:s intressen” när det gäller andra internationella organisationer och forum.

Storbritannien får heller inte ingå några internationella handelsavtal utan EU:s godkännande.

Förhandlingarna om övergångsperioden pågår under denna vecka.