Sverige kan inte få nationellt undantag för Trumps ståltullar men specialstål som svenska företag säljer kan ändå slippa tull.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Så kan svenskt stål slippa Trumps tull

Sverige kan inte få ett nationellt undantag för USA:s tullar. Däremot kan svenskt specialstål beviljas tullfritt inträde i landet men det kräver att amerikanska bolag begär det.

USA:s president Donald Trump gjorde på torsdagen verklighet av sina löften om tullar på stål och aluminium för att skydda amerikansk industri mot vad han menar är omvärldens oschyssta handelspolitik.

Svenska bolag hoppas kunna fortsätta sälja sina produkter på den amerikanska marknaden men Sverige kan som enskilt land inte undantas från tullarna.

– Juridiskt är det omöjligt för Sverige att förhandla fram ett nationellt undantag med USA, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom, Stockholm handelskammare till Europaportalen.   

Anledning är att handel är EU-kompetens och all europeisk handelspolitik ligger på EU-kommissionens bord och den svenska handelskommissionären Cecilia Malmström (L).

Möte med USA:s handelsminister

Hon ska träffa USA:s handelsminister Robert Lighthizer på ett möte i Bryssel imorgon lördag. Förhoppningen är att EU inte ska träffas av tullarna och att man får undantag likt det som USA:s grannländer, Kanada och Mexiko, fått provisoriskt.

Skulle EU ändå träffas av stål- och aluminiumtullarna när de formellt införs 23 mars kommer kommissionen svara med motåtgärder. Bland annat i form strafftullar riktade mot amerikanska varor som bourbon och juice som tillverkas i delstater som leds av republikanska företrädare vilka kan påverka Trump.

Annons

Men även om Cecilia Malmström inte skulle lyckas få Trump att ändra sig och bevilja undantag för EU-länderna så finns det ändå en möjlighet att svenskt stål undantas från tull.

Lobba amerikanska kunder

I presidentordern rörande stål som Donald Trump skrev under står det att enskilda produktkategorier av stål kan undantas ”om begäran om undantag görs av en amerikansk part”.

Svenska bolag tillverkar främst specialstål av hög kvalitet som inte produceras i USA. Därför finns det förhoppningar om att amerikanska bolag ska begära ett sådant undantag då de inte kan få tag på stålet de behöver på hemmaplan.

– Här gäller det för svenska företag att samarbeta med sina kunder i USA så att de ber om undantag för de svenska produkterna, säger Mattias Ternell, handelspolitisk direktör på branschorganisationen Jernkontoret till Europaportalen.

”Tull får begränsad effekt”

På industrikoncernen Sandvik uppger presschefen Martin Blomgren att det är för tidigt att säga hur bolaget kommer agera gentemot sina amerikanska stålkunder. Samtidigt tonar han ner betydelsen av Trumps tullar.

– Det blir en ganska begränsad effekt. Den delen vi säljer i USA är ungefär fyra procent av hela Sandviks omsättning. Och ungefär 75 procent [av det stålet]  tillverkar och förädlar vi i USA. Det är en mer begränsad del än vad de flesta tänker på, säger Martin Blomgren till Europaportalen.