Den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans är den EU-kommissionär som ansvarar för dialogen med den polska regeringen om rättsstatlighet. Arkivbild.

Den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans är den EU-kommissionär som ansvarar för dialogen med den polska regeringen om rättsstatlighet. Arkivbild.

Bild: EU

Timmermans: Genuin EU-dialog med Polen

EU-kommissionär Frans Timmermans pekar på en tydlig vilja hos den polska regeringen att komma till rätta med den två år gamla tvisten om rättsstatligheten i landet.

Frans Timmermans informerade på tisdagen medlemsländernas EU-ministrar om samtalen med polska regeringen om dess kritiserade reformer av domstolsväsendet. Det polska parlamentet behandlar en rad lagförslag för att svara på kritiken och tonen från Timmermans var mer positiv än tidigare.

– Vi har nu en genuin dialog. Det finns en tydlig vilja på båda sidor att fortsätta göra framsteg, sade Timmermans.

I januari 2016 inledde EU-kommissionen en historisk granskning av rättsstatligheten i Polen efter att den då nyvalda nationalkonservativa regeringen drivit igenom nya lagar som kritiker menade underminerar landets domstolsväsen.

Timmermans tillade dock att det ”fortfarande är långt kvar” till frågan kan lösas men att han hoppas att det ske till nästa EU-ministermöte 14 maj.