Polens president Andrzej Duda anser att landets författning från 1997 är föråldrad. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

15 frågor kan ändra Polens grundlagar

Polens president vill låta medborgarna folkomrösta om 15 förändringar av landets författning. En kontroversiell fråga handlar om huruvida polska lagar alltid ska ha företräde framför europeiska.

För drygt ett år sedan föreslog president Andrzej Duda en folkomröstning för att förändra den polska författningen – ett lands grundlagar – men hänvisning till att den nuvarande är föråldrad.

I onsdags presenterade han sitt förslag på 15 frågor som han vill att medborgarna ska ta ställning till i en folkomröstning som väntas äga rum 10-11 november senare i år.

Den första frågan handlar om huruvida Polen ska skriva en helt ny författning eller bara uppdatera den nuvarande från 1997.

Bäring på EU

Två av frågorna har bäring på EU. Den ena huruvida det polska EU-medlemskapet ska skrivas in i konstitutionen. Den andra huruvida polsk lag ska ha företräde över internationell och europeisk lag. Detta skulle gå stick i stäv med rådande ordning där EU-lag alltid har företräde framför nationella lagar och författningar på alla områden där EU har befogenhet, understryker Maria Bergström, docent i Europarätt vid Uppsala universitet.

– Enligt Europarätten spelar det ingen roll även om de skriver det i sin grundlag, säger hon till Europaportalen.

Dock pekar hon på att nationell lag kan ha företräde över annan europeisk lag, nämligen Europakonvensionen om mänskliga rättigheter där Europadomstolen, som inte är en EU-institution, dömer.

Kristet kulturarv

Duda, stödd av den nationalkonservativa regeringen, vill även föra in i författningen en fast pensionsålder, mer makt till presidenten i utrikespolitik, stärka familjen och möjligheten att hålla folkomröstningar om medborgarna så begär. Han föreslår även att Polens och Europas kristna kulturarv och dess vikt för nationell identitet ska skrivas in i konstitutionen.

Förslagen på frågorna ska nu diskuteras av regeringspartiet Lag och rättvisa. Landets parlamentariska överhus måste ge sitt godkännande för att folkomröstningen ska äga rum.

Pågående dispyt

Sedan mer än två år tillbaka ligger EU-kommissionen och den polska regeringen i en utdragen dispyt. Regeringspartiet anklagas bland annat för att underminera rättsväsendet genom nya lagförslag som ger politiker stort inflytande över domstolar.

 

De 15 föreslagna frågorna:

(Europaportalens översättning)

Annons

1    a. Är du för att anta en ny författning för den Polska republiken? JA - NEJ

    b. Är du för att ändra den Polska republikens nuvarande författning? JA - NEJ

2. Är du för att införa i den Polska republikens författning ett krav att hålla landsomfattande folkomröstningar för att godkänna förändringar i författningen? JA - NEJ

3. Är du för att införa i författningen ett krav på att hålla nationella folkomröstningar i frågor av stor vikt för staten och nationen om minst en miljon medborgare så kräver? JA - NEJ

4. Är du för att införa en referens i inledningen till den Polska republikens författning till Polens och Europas mer än tusenåriga kristna kulturarv som en viktig källa för våra traditioner, kulturer och nationella identitet? JA - NEJ

5. Är du för att i författningen garantera ett familjestöd genom att införa en princip om att inte kunna kränka förvärvade rättigheter (som så kallade 500+-stöd?) JA - NEJ

6. Är du för att garantera i den Polska republikens författning ett särskilt skydd för rätten att gå i pension för kvinnor över 60 år och för män över 65 år? JA - NEJ

7. Är du för att förankra i författningen den Polska republikens medlemskap i Europeiska unionen?

8. Är du för att införa i den Polska republikens författning garantier för Polens suveränitet i Europeiska unionen och principen att författningen har prioritet över internationell och europeisk lag? JA - NEJ

9. Är du för att förankra i författningen Polens medlemskap i Nato? JA - NEJ

10. Är du för att förankra i den Polska republikens författning särskilda skydd för polskt lantbruk och Polens livsmedelssäkerhet? JA - NEJ

11. Är du för att stärka familjens position, inklusive faderskapets och moderskapets rättigheter, i den Polska republikens författning? JA - NEJ

12. Är du för ett författningsskydd för arbete som ett fundament för den sociala marknadsekonomin? JA - NEJ

13. Är du för att stärka den demokratiskt valde presidentens befogenheter när det gäller utrikespolitik och befälet över den polska försvarsmakten? JA - NEJ

14. Är du för att införa i den Polska republikens författning garantier för särskilt medicinskt stöd till gravida kvinnor, barn, funktionshindrade och äldre? JA - NEJ

15. Är du för att förankra i den Polska republikens författning uppdelningen av lokalt styre i kommuner, landsting och provinser? JA - NEJ