Medlemsländerna är fria att prioritera vägunderhåll, enligt EU-kommissionens talesperson Christian Spahr.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen slår tillbaka efter italienska anklagelser

EU-kommissionen gick på torsdagen till motangrepp mot den italienske vice premiärminstern Matteo Salvini. Inget hindrar Italien från att reparera broar dessutom har Italien fått miljarder i EU-stöd, var det klara beskedet.   

– Hittills har vi inte sagt något av respekt för händelsens fruktansvärda karaktär, men nu är det dags att vi klargör vissa saker, sade kommissionens talesperson Christian Spahr på kommissionens dagliga presskonferens i Bryssel på torsdagen.

Spahr räknade sedan upp på vilka sätt Italien får stöd av EU för att renovera broar och vägar.

– Under perioden 2014 till 23018 får Italien omkring 2,5 miljarder euro från EU:s struktur och investeringsfonder för infrastruktursatsningar som i vägar och järnvägar.

– I april 2018 godkände också kommissionen en investeringsplan för italienska motorvägar inom ramen för statsstödsreglerna, vilka möjliggör satsningar på 8, 5 miljarder euro framöver, inklusive i Genuaregionen, uppgav Christian Spahr.

Uttalandet kommer sedan Italiens vice premiärminister, högerpopulisten Matteo Salvini och andra italienska ministrar – efter den tragiska brokollapsen i tisdags – hävdat att EU:s budgetregler hindrar landet från att spendera pengar på underhåll av skolor, sjukhus och vägar.

Det man åsyftade var EU:s regler om högst tre procent i underskott i statsbudgeten.   

Får prioritera

Men enligt Christian Spahr är EU:s medlemsländer, enligt budgetreglerna, fria att själva bestämma om de vill göra särskilda prioriteringar i sina budgetar som att göra satsningar på underhåll av vägar och broar.

Han påpekade också att Italien är en av de ”största förmånstagarna” när det gäller att utnyttja flexibilitetsmekanismen i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

– Det har gjort det möjligt för Italien att investera och spendera mer de senaste åren, sade Christian Spahr.

Motorvägsbron i Genua visar sig också vara en del av det transeuropeiska transportnätet TEN-T för vilket särskilda regler och direktiv gäller.

Därmed omfattas den av EU:s vägsäkerhetsdirektiv från 2008, som fortfarande är i kraft.

Enligt direktivet ska nationella myndigheter utöva tillsyn över att vägar i transportnätet är välskötta och säkra. I det aktuella fallet är väghållaren företaget Autostrade.

Bolaget – som sagt att man inte kunnat förutse händelsen – riskerar nu att Italiens regeringen antingen drar tillbaka alla dess vägtillstånd i Italien, eller enbart för den drabbade motorvägssträckan A 10, eller att man tilldelas böter.

– Men ett bötesstraff på 150 miljoner euro är för lågt, sade den italienske transportministern Edoardo Rixi till Reuters på torsdagen.

Bötessumman uppges vara den högsta som Autostrade kan tvingas betala enligt dess motorvägsavtal med den italienska staten.