Den polska regeringens ändringar i rättssystemet har flera gånger lett till protester, som här i Warszawa 21 juli i fjol.

Bild: Staboslaw

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ann Linde: Läget i Polen har förvärrats

Samtidigt som Polens EU-minister Konrad Szymański frågas ut om landets rättsstatsprinciper av övriga EU-ministrar har läget i landet förvärrats. Det uppger Sveriges EU-minister Ann Linde (S).

När EU-ministrarna i dag tisdag möts i Bryssel är Artikel 7.1-förfarandet som EU-kommissionen inlett mot Polen och utvecklingen i landet ett av huvudämnena. 

Anledningen är att Polens regering och parlament vidtagit åtgärder som minskar domstolsväsendets oberoende och kan bryta mot EU:s fördrag.

Ministrarna kommer fortsätta en utfrågning som inleddes under ett möte i juni och på plats för att svara på deras frågor är den polska EU-ministern Konrad Szymański.

Sveriges EU-minister Ann Linde berättade strax före mötet att hon deltagit i ett tidigt morgonmöte med  EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans som uppgett att läget i Polen nu försämrats.

– Det vi fick veta var att man har en disciplinär nämnd och att domare nu kan drabbas av disciplinära åtgärder när de frågar EU-domstolen och det är något nytt. Dessutom så uteslöts ju Polen igår från domstolsrådens europeiska organisation, sade Ann Linde strax innan ministermötet skulle börja.

Det hon syftar på är att nationella domare i EU kan be EU-domstolen om ett förhandsavgörande i mål som rör EU-rätten, vilket ofta sker. EU-domstolens svarsbesked är bindande för den nationella rätten, och i liknande fall även för andra nationella domstolar i EU.

Chillingeffekt

– Det blir en chillingeffekt att domare i Polen inte vågar fråga EU-domstolen om råd, och då är ju hela EU:s rättssystem under press som det inte varit tidigare.

Ann Linde uppgav också att det hon framförallt skulle fråga Konrad Szymański om var hur han ser på de sammantagna effekterna av landets nya rättsliga regler och varför man inte följt rekommendationerna från kommissionen.

Enligt Linde delar den svenska regeringen kommissionens bedömning att Polen inte genomfört tillräckliga lagändringar för att avskriva risken för ett systematiskt hot mot rättsstatens principer i landet.

Hon tillbakavisar också kritiska röster som menar att EU:s åtgärder är ett sätt att straffa länder som har en annan syn på migration.

– Det stämmer ju överhuvudtaget inte, det här är ju väldigt konkreta saker som att både Ungern och Polen inte följer EU:s regler.

Linde hoppas nu att Polen efter dagens utfrågning – som hon bedömer kommer att bli ännu tuffare än förra gången – kommer att närma sig och följa EU:s regler.