EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans säger att han inte har något annat val än att aktivera Artikel 7 - EU:s tyngsta åtgärd mot Polen.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen: Polen måste straffas

EU-kommissionen föreslår aktivering av Artikel 7 – det tyngsta vapnet i EU:s politiska arsenal –mot Polens politiska inflytande över rättssystemet. Åtgärden väntas dock inte träffa landet då Ungern säger nej.

– Efter två år kan kommissionen bara dra slutsatsen att det finns en tydlig risk för att Polen bryter mot rättsstatsprinciper. Det är med tungt hjärta som vi har beslutat att aktivera Artikel 7.1, men vi har inget val, sade EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på dagens presskonferens.

Det är ett historiskt beslut då Artikel 7 aldrig har använts. Det är den tyngsta åtgärden som EU har att tillgå och den brukar därför beskrivas som unionens politiska atombomb. På sikt kan det leda till att Polen fråntas sin rösträtt i ministerrådet där EU-ländernas ministrar röstar och fattar beslut.

Förutom att aktivera Artikel 7 beslutade kommissionen att ta Polen till EU-domstolen för att ha brutit mot EU:s lagar. Timmermans har också skickat ännu en rekommendation, den fjärde i ordningen, till landets regering.  

Grunden är 13 polska lagförslag som kommissionen menar riskerar att leda till politiskt styre av rättsväsendet. Lagförslagen ger bland annat Polens justitieminister makt att utse och avskeda landets domare utan kriterier.

– Hela det juridiska systemets struktur påverkas. Det är av oerhörd betydelse, inte bara för Polen utan hela EU, sade Timmermans.

Sovjetliknande rättssystem

Frans Timmermans pekade på dagens presskonferens på att flera andra instanser också har uttryckt oro över den juridiska utvecklingen i Polen, däribland tunga Vendigkommissionen som är ett rådgivande organ inom Europarådet.

Vendigkommissionen har liknat de polska lagarna vid det tidigare Sovjetsystemet.

”Det föreslagna polska systemet är inte helt identiskt med det gamla Sovjetsystemet men de har många likheter”, skrev Venedigkommissionens experter inom statsrätt i en rapport förra veckan.  

Samtidigt säger EU-kommissionären Timmermans att han fortfarande hoppas på dialog med den polska regeringen även om det inte har burit frukt tidigare. Kommissionen väckte frågan redan 2015 och har sedan dess lämnat tre rekommendationer och även varnat för att Artikel 7 skulle aktiveras om inte regeringen visade mer vilja att samarbeta.

Att Polen inte rättat in sig i ledet kan bero på att landet har stöd från åtminstone ett annat EU-land vilket gör det osannolikt att Polen i slutändan fråntas sin rösträtt.

Polen och Ungern skyddar varandra

Att driva igenom Artikel 7 fullt ut är en komplicerad process och det kräver enhälligt stöd från samtliga övriga EU-länder. Det stödet saknas idag då Ungern med premiärminister Viktor Orbán i spetsen har gjort klart att han skulle lägga in sitt veto om frågan om Polens rösträtt faktiskt kom upp på bordet.

På samma sätt skyddar Polen Ungern som också har varit i skottgluggen för EU:s atombomb. I det fallet var det EU-parlamentet som i en resolution ville aktivera Artikel 7 på grund av kraftiga inskränkningar i demokratin i Ungern.