Aquarius under en räddningsaktion i september.

Bild: Maud Veith/SOS Méditerranée

Hoppa till artikelns andra spalt.

Frivilliga hindras från att rädda liv på Medelhavet

Trots att allt färre migranter kommer till EU har antalet som drunknar i Medelhavet stigit i år. En anledning är att Italien och Malta har försvårat frivilligorganisationernas hjälparbete.

Medelhavet har kallats för världens största kyrkogård. Hittills i år har 1 500 personer omkommit när de försökt ta sig in i Europa via Medelhavet. Frivilligorganisationer har med sina skepp räddat tusentals liv under de senaste åren men sedan sommaren har antalet skepp på plats mellan Nordafrika och Italien/Malta minimerats sedan arbetet på flera sätt försvårats.

Skeppet Aquarius, som drivs av Läkare utan gränser tillsammans med SOS Méditerranée och som har varit det enda skeppet kvar, ankom till franska Marseille i helgen efter att skeppet förlorat sin panamanska flagga.

– Frivilligorganisationer kriminaliseras eller hindras från att genomföra räddningsaktioner i Medelhavet, säger Tom de Kok, projektkoordinator för Läkare utan gränser ombord på Aquarius till Europaportalen.

Aquarius, som har seglat i Medelhavet sedan början av 2016 och har räddat nästan 29 000 liv, fick beskedet från Panamas sjöfartsmyndighet att Italien utsatt dem för påtryckningar för att de skulle avregistrera Aquarius. Skeppet hade mindre än en månad tidigare blivit av även med sin flagga från Gibraltar. Utan flagga kan skeppet inte segla och inte rädda liv.

– En direkt konsekvens av detta är att folk dör, säger Tom de Kok.

Aquarius förlust av sin flagga är bara en i raden av de hinder som skeppen som räddar liv i Medelhavet har stött på under de senaste månaderna, sedan den nya regeringen tillträdde i Italien i somras. Flera skepp har också bärgats och både i Italien och på Malta pågår rättsfall mot frivilliga som jobbat ombord på frivilligbåtar för att de inte har överlämnat migranter som de har räddat till Libyens kustbevakning. Enligt samarbetet mellan EU och Libyen ska nämligen Libyen ansvara för att ta hand om de migranter som räddas i libyskt vatten. Men frivilligorganisationer har i flera fall vägrat överlämna migranter till de libyska myndigheter.

– Enligt internationell sjöfartslag återlämnar du inte folk till en plats där de är i fara. Genom att överföra allt ansvar till Libyen stödjer man att överlevare skickas tillbaka till en plats där man inte har resurser för att hantera asylprocessen och där migranter sätts i center där de utsätts för sexuellt våld och tortyr, säger Tom de Kok.

Ytterligare ett bekymmer som frivilliga men också privata skepp har upplevt när de har räddat liv i år har varit svårigheterna med att hitta en hamn där man kan komma i land. Italien har sedan i somras vägrat att ta emot skepp med migranter.

– De europeiska regeringarnas politik syftar till att stoppa inflödet av människor till vilken kostnad som helst, säger Tom de Kok.

Nu hoppas Läkare utan gränser på att andra europeiska regeringar ska agera för att Aquarius ska kunna komma tillbaka till Medelhavet.

– Vi ber europeiska regeringar att antingen försäkra Panama om att italiens hot inte kommer att få konsekvenser eller att ordna en annan flagg till oss så att vi kan gå tillbaka till att göra det vi ska.

Efter publiceringen av denna artikel fick Europaportalen ett uttalande från en talesperson inom EU-kommissionen som inte vill framstå med namn. I mailet påpekar talespersonen att männoskosmugglarna har bytt metoder och börjat använda sjöodugliga båtar för att utnyttja att EU:s kustbevakning och frivilligorganisationer har funnits på plats för att rädda människor. Därför har EU sökt samarbete med Lybien och dess kustbevakning för att få fast smugglarna.

Enligt talespersonen är den enda framkomliga vägen för EU därför att bryta kedjan:  om att du kommer på en båt - och har turen att överleva - då kommer du till Europeiska unionen.