Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar mesta hemmapapporna i EU

I inget annat EU-land säger sig fler män ta ut föräldraledighet än i Sverige. Det motsatta råder i Italien och Rumänien där papporna är minst intresserade av föräldraledighet. Inom kort väntas EU:s lagstiftare ge pappor öronmärkt föräldraledighet.

Nästan tre av fyra svenska män säger sig ha tagit eller avser ta ut föräldraledighet, visar en stor undersökning genomförd uppdrag av EU-kommissionen. Det är den överlägset högsta andelen i EU. I tvåan, Finland, är andelen bara drygt hälften.

Minst intresserade av att stanna hemma från jobbet för att ta hand om sina barn är italienska och rumänska män.

Undersökningen tar bara hänsyn till om männen säger sig ha varit föräldralediga eller avser vara det, inte om de faktiskt har gjort det eller kommer att göra det.

Fler mammor stannar hemma

I alla EU-länder stannar en större andel kvinnor än män hemma än med barnen. Skillnaden mellan könen i Sverige är tillsammans med Belgien och Nederländerna den minsta, endast fem procentenheter.

Pengar spelar roll

För dem som svarade att de inte tagit ut och inte heller avsåg ta ut föräldraledighet var de viktigaste anledningarna att man inte hade råd eller att den andra föräldern redan tagit ut all föräldraledighet. I Sverige spelade pengarna en betydligt mindre roll för dem som valt att inte vara hemma med barnen, utan där pekade de tillfrågade istället på att den ena parten redan tagit all ledighet.

EU-förslag tröskas

Det finns minimiregler för föräldraledighet i EU som är från 1992. Där gäller minst 14 veckors ledighet för modern, för fadern finns ingen lagstadgad minimiledighet.

2008 försökte den dåvarande EU-kommissionen lägga fram ett uppdaterat förslag om att förlänga mammaledigheten til 18 veckor. Förslaget drogs dock sju år senare tillbaka efter att ha blockerats av vissa medlemsländer. I fjol lanserade kommissionen ett nytt försök att bland annat förlänga föräldraledigheten för mammor och pappor.

I sitt senaste förslag vill kommissionen ha minst fyra månaders öronmärkt ledighet per förälder som inte kan överlåtas. EU-parlamentet går längre än kommissionens förslag och vill se högre nivåer av ersättning för föräldralediga. Men bland medlemsländerna i ministerrådet finns ett större motstånd. Ministerrådet förespråkar två månaders öronmärkt föräldraledighet och att det blir upp till de enskilda medlemsländerna att sätta ersättningsnivåer.

Förhandlingarna mellan företrädare för EU-parlamentet och medlemsländerna är i full gång och enligt vad Europaportalen erfar kan de två komma att enas redan innan årsskiftet.