Guldvisum inom EU får den som investerar tillräckligt mycket pengar i ett land. Bilden är en arkivbild.

Guldvisum inom EU får den som investerar tillräckligt mycket pengar i ett land. Bilden är en arkivbild.

Bild: EU

EU-länder tjänar miljoner på att sälja pass och visum

Under de senaste tio åren har EU fått runt 6 000 nya medborgare och över 100 000 personer har fått uppehållstillstånd i unionen genom det som kallas för guldvisum.

Detta enligt en rapport från organisationen Transparency International som kom ut tidigare i höst.

Guldvisum är ett sätt för personer, vanligen från Kina eller Ryssland, att få antingen medborgarskap eller ett uppehållstillstånd genom att investera i företag eller fastigheter i ett land. I EU är det i dag 13 länder som har så kallade guldvisum-program och där Spanien är det land som gett ut flest visum, nära 25 000 och har totalt tjänat 976 miljoner euro, enligt Transparency International.

Kan gynna kriminella

Guldvisum är kontroversiella då programmen kan utnyttjas av kriminella som sysslar med korruption eller penningtvätt. Bland annat menar rapporten att banker kan vara mindre noggranna med att kolla upp en persons bakgrund om denne har ett EU-pass jämfört med pass från ett land där penningtvätt och korruption är mer vanligt förekommande

Låg transparens kring innehavare av guldvisum

Rapporten från Transparency International slår fast att trots att EU jobbar för hårdare lagar för att stoppa exempelvis penningtvätt genom guldvisum, så saknas fortfarande en del bitar. Rapportera pekar på att även om EU vill att banker tydligare ska granska personers bakgrund så finns det i många länder ändå ingen information för dem att tillgå kring vem som innehar ett guldvisum.

Sverige tillhör de 15 EU-länder som inte säljer guldvisum.