– Detta är en av de grönas större segrar i Europapolitiken, säger Jakop Dalunde (MP). Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Koldioxidbudgetar ska ge EU nollutsläpp

På tisdag röstar EU-parlamentet om att införa koldixiodbudgetar. Om det blir ett ja kommer klimatfrågan för första gången att överordnas annan EU-politik, säger Jakop Dalunde och poängterar att förslaget är en av de större framgångarna för de gröna.

– Jag skulle säga att införandet av koldioxidbudgetar är den viktigaste delen i den föreslagna styrningen av energiunionen.

Det säger Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP), som är en av två ansvariga rapportörer för förslagen kring styrningen av EU:s energiunion – det senare är en av tre lagar i ett klimatpaket som antas samtidigt.

Om den nya lagstiftningen antas imorgon kommer koldioxidbudgetar införas som ett verktyg för att räkna ut hur mycket koldioxidutsläppen måste minskas för att man på EU-nivå under de kommande decennierna, ska kunna nå nollutsläpp, vilket utgör ett av målen i Parisavtalet.

– Fram till nu har man arbetat med minskningsmål fram till 2030, men hur man ska ta sig därifrån till noll, som Parisavtalen säger, har varit oklart, säger Dalunde till Europaportalen.

Annons

Genom att arbeta med koldioxidbudgeter räknar man ut hur många ton man fortfarande kan släppa ut för att nå Parisavtalets mål om högst två graders höjning av jordens medeltemperatur.

Morgondagens omröstning är det sista godkännandet som behövs. EU-kommissionen och ministerrådet har redan sagt ja. Röstar parlamentet för förslaget blir det gällande lag framöver.

I första hand kommer det, enligt Jakcop Dalunde, att tvinga fram en mer ambitiös klimatpolitik. Men också att all annan EU-politik, enligt förslaget, ska ligga i linje med arbetet att via CO2-budgetar klara klimatutmaningarna.

– Det blir därmed ett överordnat styrmedel för EU:s politik, uppger han och anser att detta är en av De Grönas "större segrar i Europapolitiken” – om förslaget går igenom.

– För första gången på länge får vi en trovärdig färdplan för att uppfylla Parisavtalet, säger Jakop Dalunde.