Handelskommissionären Cecilia Malmström säger att kommissionen är redo att förhandla ett avtal om industrivaror med USA.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Industrivaror i fokus för kommande USA-avtal

EU är redo för nästa steg i förhandlingarna om ett handelsavtal med USA. EU-kommissionen har i dag, fredag, skickat ett förslag till förhandlingsmandat till EU-länderna.

EU-kommissionen skickade på fredagen ut ett förslag till EU:s medlemsländer om att ge kommissionen mandat att röra sig framåt i förhandlingarna med USA i syfte att förenkla handeln med industrivaror.

Kommissionen söker mandat för att förhandla om två specifika områden:

  • Ett handelsavtal som fokuserar på att ta bort tullavgifter på industrivaror.
     
  • En överenskommelse om bedömning av överensstämmelse mellan produkter. Det vill säga att göra det enklare för företag att bevisa att deras produkter uppfyller de tekniska kraven på båda sidor av Atlanten.

Enligt handelskommissionär Cecilia Malmström skulle mandaten vara en del i att implementera den gemensamma överenskommelse som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA:s president Donald Trump enades om i somras.

– De två föreslagna förhandlingsdirektiven kommer att göra det möjligt för kommissionen att arbeta för att avskaffa tariffära och icke-tariffära hinder för den transatlantiska handeln med industrivaror, sade Cecilia Malmström vid en pressträff.

Kan täcka mer men inte jordbruk

Men Cecilia Malmström sade också att hon och USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer har diskuterat andra handelsområden.

Annons

– Men det här är de enda där vi behöver be rådet om direktiv för att gå framåt.

Samtidigt underströk hon att avsikten inte nu är att nå fram till något fullfjädrat frihandelsavtal, då många områden inte kommer att omfattas.

Den amerikanska kongressen antog för en vecka sedan sina mål inför förhandlingarna med EU – och till dem hörde att avtalet måste omfatta jordbruksprodukter. Men i EU är man inte beredd att gå med på det, förtydligade Malmström i dag och hänvisade till överenskommelsen mellan Trump och Juncker.

– Där stod det tydligt att jordbruk inte skulle vara med. Jag har sagt detta till kongress- och senatsledamöter i USA.

Gynnar små svenska företag

Anna Sabelström, ansvarig för bilaterala och regionala avtal på kommerskollegium, menar att svenska företag främst skulle dra nytta av att EU och USA enas om bedömning av överensstämmelse mellan produkter.

– Då skulle även små företag dra nytta av ett avtal med USA för då skulle man slippa kostnader. Det är otroliga kostnader förknippade om man måste göra test både här i Europa och i USA.

Medlemsstaterna måste nu först ge grönt ljus för förslaget innan förhandlingar med USA kan inledas.