Polens, Tjeckiens och Ungerns premiärministrar nationalkonservative Mateusz Morawiecki, liberale Andrej Babiš och nationalkonservative Viktor Orbán. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-jurist: Fel att vägra ta emot flyktingar

EU-domstolens generaladvokat menar att Tjeckien, Ungern och Polen bröt mot EU-rätt när de vägrade ta emot flyktingar. EU-juristen menar att de tre ländernas vägran är ett farligt första steg mot en kollaps av samhällen styrda av rättsstatens principer.

EU-länderna enades under 2015 om att omfördela sammanlagt 160 000 flyktingar som ankommit Italien och Grekland. Men tre länder vägrade följa beslutet och tog inte emot några eller långt under sin tilldelade kvot: Ungern, Tjeckien och Polen. De tre länderna menade att ta emot flyktingarna hade underminerat deras möjligheter att upprätthålla lag och ordning och inre säkerhet.

EU-kommissionen beslutade i december 2017 att dra de tre länderna inför EU-domstolen för att de inte följt den nya EU-lagen som en tydlig majoritet av medlemsländerna röstat för.

I dag torsdag meddelade domstolens generaladvokat Eleanor Sharpston sin syn på fallet.

– Dessa medlemsländer kan inte åberopa sitt ansvar att upprätthålla lag och ordning och att skydda den inre säkerheten för att inte följa lagenliga EU-åtgärder som de inte håller med om, sade Sharpston i ett uttalande.

Hon lyfter i sitt yttrande fram tre viktiga principer för EU-samarbetet: rättsstatlighet, lojalt samarbete och solidaritet.

”Att åsidosätta de åtagandena för att […] de är ovälkomna eller impopulära är ett farligt första steg mot sett sammanbrott av det välordnade och strukturerade samhället som styrs av rättsstatens principer”, skriver generaladvokat Eleanor Sharpston.

Generaladvokatens yttrande är inte bindande för EU-domstolen. Men i en majoritet av fallen går domstolen på generaladvokatens linje.

Tidigare fall

Ungern och Slovakien har tidigare tagit frågan om huruvida själva beslutsprocessen att omfördela flyktingar var korrekt till EU-domstolen. I september 2017 slog EU-domstolen fast att beslutet inte stred mot EU-rätt.

Några månader efter den EU-domen drog kommissionen de tre länderna inför EU-domstolen för att ha vägrat följa den överenskomna EU-lagen.