Bild: Patrik Svedberg

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europaportalen överklagar hemliga valresultat

Efter att Kammarrätten gett Statistiska Centralbyrån rätten att hemlighålla valresultat begär nu Europaportalen prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.  Att viss statistik kan hemligstämplas betyder inte att allt som liknar statistik kan det – i synnerhet inte valresultat, hävdar Europaportalen. 

Nyhetssajten Europaportalen har inga ledarsidor och ägnar sig inte åt åsiktsjournalistik. I stället försöker vi på ett allsidigt och objektivt sätt beskriva olika EU-frågor. Det ska vi fortsätta med. 

Men en helt oväntad tvist med Statistiska Centralbyrån som vill hindra vem som helst att se valresultat tvingar ut oss i argumentation och en domstolsprocess i försvar av den svenska offentlighetsprincipen – en av landets äldsta lagar.     

Denna historia började i somras med frågan: vem har fått flest personröster i ett EU-val sedan Sverige blev medlem 1995? Hur ser topplistan ut? Är det Marit Paulsen (FP) som vissa tror eller Jonas Sjöstedt (V) eller Per Gahrton (MP) som toppar? Eller Nils Lundgren (JL)? Hur har det gått för de moderata och socialdemokratiska toppnamnen genom åren? Sverigedemokraterna?

Men SCB vägrar lämna ut uppgifterna. Inte bara frågan om hur många personröster varje kandidat fick i ett val är hemligt utan även den grundläggande uppgiften om namnen på de personer svenska folket valt är hemligstämplade i upp till 70 år.  

SCB hävdar att det är en skyddad uppgift som inte får lämnas ut. 

– SCB bedömer att det är en personuppgift och lyder under statistiksekretessen. Det handlar om att vi inte får röja ett personligt förhållande vilket räcker med namnet [på en person], sade Johan Eklund, tillförordnad enhetschef för demokratistatistik på SCB, till Europaportalen 21 augusti.

En månad senare ställde sig Kammarrätten, i en dom, på SCB sida

I ett försök att återställa ordningen och hindra att en tvivelaktig princip om hemliga valresultat etableras vänder sig Europaportalen därför i dag till Högsta förvaltningsdomstolen i hopp om rättelse.