Hoppa till artikelns andra spalt.

Flera EU-länder dröjer med regler mot kvinnovåld

Ledamöter i Europaparlamentet är frustrerade över att vart fjärde EU-land ännu inte tydligt markerat mot kvinnovåld genom att anta Istanbulkonventionen. På torsdag ska parlamentet ta ställning till ett uttalande som kritiserar ländernas bristande engagemang.

Trots att åtta år har gått sedan Istanbulkonventionen mot kvinnovåld antogs av Europarådet har flera länder ännu inte införlivat konventionen i sin lagstiftning. En majoritet av dessa är EU-länder däribland Storbritannien och Ungern. På torsdag kan Europaparlamentet i ett uttalande komma att kritisera de länder som inte ratificerat konventionen. Politiska förhandlingar kring uttalandet pågår in i det sista varför texten ännu inte finns tillgänglig. 

Europaportalen bad Sveriges ledamöter i Europaparlamentets kvinnoutskott om en kommentar, alla utom en ledamot svarade.  

– Jag ser självklart mycket allvarligt på att sju av EU:s medlemsländer ännu inte har ratificerat konventionen, säger Heléne Fritzon (S)

– Tyvärr finns ett motstånd i vissa länder som bygger på missförstånd, felaktiga fakta eller traditionella föreställningar, säger Arba Kokalari (M)

– Det är tragiskt att så många medlemsstater blockerar en så avgörande konvention. Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Punkt slut!, säger Alice Bah Kuhnke (MP).

Enligt EU-kommissionen har var tredje kvinna i unionen över 15 år upplevt fysiskt och / eller sexuellt våld. Hälften har varit utsatta för sexuella trakasserier och var tionde kvinna har upplevt trakasserier på nätet. 

Istanbulkonventionen vill förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och avskaffa alla former av diskriminering och att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Fram till idag har konventionen blivit lag i 34 europeiska länder däribland Sverige.

Två länder, Ryssland och Azerbajdzjan, sticker ut och har inte tagit första steget att signera konventionen. I Ryssland är våld i hemmet sedan 2017 i princip en privat angelägenhet och det är inte längre olagligt att fysiskt misshandla familjemedlemmar bara det inte orsakar allvarlig kroppsskada, något som SvD senaste rapporterade om på måndagen.