EU satsar miljarder mot coronaviruset

EU-kommissionen satsar över 2,4 miljarder kronor för att hantera coronavirusets utbredning. En EU-byrå i Solna spelar en viktig roll i arbetet mot viruset.

– Med mer än 2 600 dödsfall [i världen] redan finns inget alternativ till att förbereda sig på alla plan. Vårt nya hjälppaket ska stödja Världshälsoorganisationen och se till att länder med svagare sjukvårdssystem inte lämnas på efterkälken, sade EU:s krishanteringskommissionär Janez Lenarčič i ett uttalande på måndagen.

Pengarna ska bland annat gå till att försöka ta fram ett vaccin och bistå länder i Afrika att upptäcka eventuella sjukdomsfall.

En av EU-myndigheterna som spelar en viktig roll i EU:s respons är Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, som ligger i Solna. Myndigheten sammanställer bland annat alla bekräftade fall, utfärdar dagliga riskbedömningar och vägleder medlemsländerna. 

I dag tisdag åker experter från ECDC och Världshälsoorganisationen till Italien, det hittills mest drabbade EU-landet.

Sedan tidigare har fem EU-länder – Frankrike, Tyskland, Italien, Lettland och Estland – bidragit med sjukvårdsmaterial till Kina genom EU:s civilskyddsmekanism, som även användes vid skogsbränderna i Sverige sommaren 2018. 

Enligt kommissionen har medlemsländerna i dagsläget en ”stark beredskapsnivå på det hela taget”.