Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar underrepresenterade i EU

Det råder brist på svenskar inom EU:s institutioner. Samtidigt kommer flera svenskar på höga positioner lämna sina arbeten. – Det råder ett underskott och vi håller på att rätta till det, säger EU-minister Hans Dahlgren.

För att medlemsländerna ska vara rättvist representerade inom EU:s institutioner anser EU-kommissionen att det bör råda balans mellan de anställdas medborgarskap. Så är inte fallet, visar Europaportalens granskning. 

Länder som Belgien och Grekland är kraftigt överrepresenterade i förhållande till sin folkmängd medan bland annat Sverige och Tyskland är underrepresenterade. 

Av cirka 43 000 personer som jobbar inom ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet utgör svenskarna 741 anställda. Sett till Sveriges befolkningsstorlek i EU är det 245 personer för lite. Bristen på svenskar är mest påtaglig i kommissionen.

– Det är viktigt att svenskarna inom EU:s institutioner blir fler. [...] EU-kommissionen har en central betydelse, det är den som har initiativrätten och där formas verkställandet av EU:s beslut. Det råder ett underskott och vi håller på att rätta till det, säger EU-minister Hans Dahlgren (S). 

Regeringen har inget uttalat siffermål men vill att antalet svenskar ska öka, bland annat i form av fler chefer och nationella experter. 

– Universitets- och högskolerådet har fått ett särskilt uppdrag att engagera fler unga till att starta en karriär inom EU. En person har också anställts på heltid som jobbar med rekryteringsfrågor, säger Dahlgren.

Danmark och Finland har fler anställda

Om man sneglar på de nordiska grannarna så har Sverige färre EU-anställda än Danmark och Finland. 

Mikael Kekkonen, som jobbar med EU-rekrytering på Finlands EU-ambassad i Bryssel, anser dock att svenskarna och finländarna står inför samma utmaning.

– Nämligen det faktum att de tjänstemän som anslöt sig till institutionerna 1995, när båda länderna gick med i EU, närmar sig pensionsåldern, säger han. 

Svenska toppchefer närmar sig pension

Flera av de svenskar som sitter på höga positioner närmar sig pensionsåldern, eller kommer av andra anledningar att sluta sitt arbete under de kommande åren. Några av dem är Ann Mettler, generaldirektör på kommissionens tankesmedja EPSC, Christian Leffler, vice generaldirektör för EU:s utrikestjänst EEAS, och Christian Danielsson, som är generaldirektör för utvidgning och grannskapspolitik.  

Hans Dahlgren vill inte kommentera om dessa ska ersättas men säger att regeringen jobbar med att få in så många svenskar som möjligt.