EU-kommissionen föreslår bland annat att speciella vägar ska upprättas där transport av väsentliga produkter får passera på inre marknaden.

EU-kommissionen föreslår bland annat att speciella vägar ska upprättas där transport av väsentliga produkter får passera på inre marknaden.

Nytt EU-beslut: “Vissa gränskontroller kan vara nödvändiga”

EU-kommissionen har presenterat sin strategi för gränsbevakningen och där godkänns återinförandet av kontroller mellan EU-länder med anledning av coronaviruset. 

Under måndagseftermiddagen enades EU-kommissionen om 25 riktlinjer för hanteringen av gränserna med anledning av coronaviruset. Till skillnad från kommissionens uttalande som gjordes söndagskväll uttrycker de nu att gränskontroller kan vara nödvändiga. 

I de nya riktlinjerna fastslås att tillfälliga gränskontroller vid de inre gränserna på grund av smittsam sjukdom är tillåtna i “extrema situationer”. Förslaget sker enligt EU-lag som fastslår att tillfälliga gränskontroller får införas under en period av 30 dagar, alternativt längre om det finns tydliga säkerhetsskäl. 

Måndag klockan ett hade sju EU-länder informerat kommissionen om att de inför gränskontroller, bland annat Polen och Tyskland. 

Inga kontroller ska däremot få störa den ekonomiska aktiviteten enligt riktlinjerna. Restriktionerna måste vara transparenta och EU-kommissionen  föreslår att speciella vägar ska upprättas där transport av väsentliga produkter får passera på inre marknaden.

– Vi måste ta extrema åtgärder för att skydda EU-medborgares hälsa. Men låt oss se till att bevara flödet av varor, väsentlig utrustning och tjänster, säger Ursula von der Leyen, ordförande för EU-kommissionen.

Vad gäller rörligheten av människor menar förslaget att alla personer – såväl EU-medborgare som andra – som reser från ett tredjeland till Schengenområdet är potentiella objekt för hälsokontroller. EU-medborgare som är sjuka ska inte kunna nekas inträde i något EU-land men kan däremot exempelvis behöva ingå i karantän. 

När det kommer till de yttre gränserna anser EU-kommissionen att resenärer får nekas inträde i unionen om de kan ha exponerats för coronaviruset.