Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) vädjar: vi möta coronakrisen gemensamt, solidariskt, och säkerställa sammanhållningen inom unionen.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Gör kompromisser – EU-samarbetet inget nollsummespel

EU:s ledare måste överge logiken om att EU-samarbetet utgör ett nollsummespel. För att säkra demokrati och utveckling i EU måste medlemsstaterna istället sätta sig ner och enas om gemensamma kompromisser. Det skriver Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) inför EU-ländernas utvidgade finansministermöte.

En global lågkonjunktur jämförbar med finanskrisen väntar runt hörnet. Den kommer att slå hårt mot alla delar i samhället. Men vi kan mildra den om vi agerar här och nu. EU måste snabbt enas om ett ekonomiskt stimulanspaket och säkerställa kritisk sjukvårdsutrustning - masker, ventilatorer och skyddsutrustning. Vi måste ha säkra sätt att transportera både människor och varor - alla regioner ska kunna leva i EU. Den europeiska ekonomin behöver kraftfulla investeringar för att undvika depression och massarbetslöshet.

Det vanliga livet runtom i Europa har helt stannat upp. När barer, restauranger, butiker, kultur och nöje tvingas hålla stängt, varslas människor i stor skala. Tillverkningsindustrins underleverantörer drabbas hårt vid inställd produktion och det svenska flyget tvingas till stora permitteringar. Sverige går in i en lågkonjunktur som inte setts sedan finanskrisen. Arbetslösheten väntas stiga upp emot 9 procent i år. Det handlar om dubbla negativa chocker – både i utbud och efterfrågan – som drabbar ekonomin.

Det är inte bara storstadsregionerna som drabbas. Effekterna av COVID-19 syns även ute i regionerna och kommunerna, inte minst i norra Sverige. Att bo i ett glesbefolkat område får aldrig vara mindre värt än att bo i ett storstadsområde. Alla regioner ska leva. Här har EU ett stort ansvar.

Stora ekonomiska värden riskeras
Ingen vet hur länge nedstängningen av Europa kommer pågå, men när vi successivt öppnar upp våra samhällen behöver aktiviteten i ekonomin snabbt öka igen. Stora ekonomiska värden riskerar att förloras, och en del av jobben som försvinner kan gå förlorade under överskådlig tid. Hur vi gemensamt tacklar den ekonomiska krisen i Europa handlar i grunden om att säkra svensk export, jobben och finansieringen av välfärden. När ekonomin i andra delar av Europa blöder drabbas även norra Europa. Sverige har idag en betydande export till länder som Frankrike, Belgien, Polen, Italien och Spanien.      

Förra veckan uppmanade ett flertal Europaparlamentariker kommissionen att uppdatera sitt förslag om EU:s långtidsbudget för 2021-2027. Situationen i EU är inte densamma som när förslaget presenterades för två år sedan. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelade därför att man kommer återkomma med ett nytt ekonomiskt stimulanspaket inom ramen för EU:s långtidsbudget.

Under kommande år måste EU göra stora klimatinvesteringar, samtidigt som jobb och tillväxt stöttas i ett mycket svårt läge. Det är i tider av kris vi måste gå samman i Europa, inte sluta oss och försvåra den ekonomiska återhämtningen i Europa. 

Ett gemensamt stimulanspaket behövs
Stora krispaket tas nu fram på nationell nivå men EU:s ledare måste enas om ett gemensamt stimulanspaket för att undvika att EU ännu en gång drabbas av en svår lågkonjunktur. När EU:s stats- och regeringschefer senast möttes i videokonferens kunde inte enas om ett ekonomiskt paket mot coronaepidemins skadeverkningar. Istället lämnades frågan över till eurogruppens medlemmar att med start i dag, tisdag,  lösa oenigheten under april månad.

EU:s ledare måste överge logiken om att EU-samarbetet utgör ett nollsummespel. Ett antal medlemsstater, ofta i syd- och Östeuropa, anför ofta vidlyftiga finansiella åtaganden. Samtidigt säger Nordeuropa nej. För att säkra demokrati och utveckling i EU måste medlemsstaterna istället sätta sig ner och enas om gemensamma kompromisser. 

Södra Europa har knappt återhämtat sig från finanskrisen. Jobbtillväxten måste säkras i länder som Grekland, Italien och Spanien, annars väntar social oro och turbulens. Men även Sverige kommer att drabbas hårt av stigande arbetslöshet. 

Vi beslutsfattare i EU måste säkra ett stabilt och fredligt Europa i en orolig omvärld. Även när ett virus drabbar oss. Då måste vi möta krisen gemensamt, solidariskt, och säkerställa sammanhållningen inom unionen.

Erik Bergkvist (S)
Europaparlamentariker