Kommissionär Thierry Breton berättar att vissa företag har behövt flytta sin produktion till Europa för att inte kompromissa hälsoaspekter.

Kommissionär Thierry Breton berättar att vissa företag har behövt flytta sin produktion till Europa för att inte kompromissa hälsoaspekter.

EU-kommissionen: Globaliseringen kan ha gått för långt

I framtiden vill kommissionen se mer medicinsk utrustning tillverkad i EU.  – Globaliseringen kan ha gått för långt inom vissa områden, säger kommissionär Thierry Breton.

Under torsdagen möttes Europaparlamentets utskott för den inre marknaden för att diskutera effekterna av coronakrisen. 

Kommissionär för den inre marknaden, tidigare franske finansministern, Thierry Breton gav utskottet besked om att EU snart kommer att stå på egna ben vad gäller viss medicinsk utrustning. 

– Europeiska företag har varit fantastiska. Vårt mål att vara självförsörjande [i EU] inom den närmaste månaden går att nå enligt min uppskattning, sade Brenton. 

Trots tekniska problem kom parlamentets alla politiska grupper till tals genom videochattar. Bland annat lyftes frågor om hur standarder på varor ska upprätthållas.

I framtiden vill EU-kommissionen satsa på mer lokalt producerade varor. Brenton beskrev det som ett före och ett efter coronapandemin när det kommer till certification.

– Globaliseringen kan ha gått för långt inom vissa områden. [...] I diskussioner som jag har haft med hälso- och sjukvårdsindustrin har det blivit tydligt att all produktion inte kommer flytta till Europa. Men efter krisen behöver vi granska de globala export- och import kedjorna och det kommer att bli mer lokal produktion, sade han.