Hoppa till artikelns andra spalt.

Ekonomiskt rekordtapp i EU inte lika illa som befarat – svensk tillväxt

Det ekonomiska fallet i EU-länderna under första kvartalet ser inte ut att ha blivit så stort som tidigare mätningar visat. Sverige var ett av fyra medlemsländer där ekonomin till och med växte något.

EU:s statistikbyrå offentliggjorde på tisdagen sin tredje beräkning av den ekonomiska tillväxten under årets tre första månader. Enligt den krympte EU-länderna samlade ekonomier med 3,2 procent jämfört med föregående kvartal. Det är det största enskilda BNP-fallet sedan mätningarna inleddes 1995.

Fallet är dock mindre än de två tidigare beräkningarna gjorde gällande. Den första preliminära uppskattningen från slutet av april var ett fall på 3,5 procent. Denna siffra justerades ned ytterligare i den andra uppskattningen från mitten av maj.

I denna den tredje beräkningen från Eurostat växte Sveriges BNP med 0,1 procent. Tillsammans med Irland, Bulgarien och Rumänien gör det Sverige till de enda EU-länderna med en positiv tillväxt. Även detta är en justering av föregående uppskattningen då Sveriges ekonomi beräknades ha fallit med 0,3 procent.

De största BNP-fallen skedde i Italien och Frankrike.

Fördelat på branscher i EU skedde det största ekonomiska fallet, över sex procent, inom den kategorier som heter handel och distribution, transport samt hotell- och restaurangverksamhet respektive kultur, nöje och annan serviceverksamhet.