Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning

En ”delikat avvägning” för utskottet med svåra knäckfrågor

BRYSSEL 9 oktober 2020

Svenskarna i EU-parlamentets industriutskott hanterar några av de tyngsta frågorna för unionen: Hur få fart på digitaliseringen och hur hitta en avvägning mellan större oberoende från omvärlden och ökad protektionism.

EU-kommissionen har fokus på två stora framtidsfrågor: den gröna omställningen och digitaliseringen av våra samhällen. Dessa frågor kommerledamöterna i EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi, kallat ITRE, arbetar med.

– Hela livet håller på att digitaliseras. En enorm förändring, säger Fredrick Federley (C) och tillägger att det handlar om allt från tillgång till bredband och 5G till nätläkare. 

Socialdemokraten Erik Bergkvist menar att EU har mycket kvar att göra för att kunna konkurrera med globala spelare om det digitala.

– I digitaliseringen ligger vi inte längst fram. Där måste vi både försöka återhämta oss och komma ikapp, säger Erik Bergkvist som vill se satsningar på europeiska företag.

En brännande aktuell fråga på EU-nivå är huruvida man ska satsa på europeiska företag i konkurrens med exempelvis amerikanska. Kritiker menar att det skulle öka protektionismen i EU. Bergkvist talar om en ”delikat avvägning” mellan att stärka europeiska företags globala konkurrenskraft och att riskera snedvrida konkurrensen mellan europeiska företag.

– Världen är inte alltid snäll och på väg åt rätt håll. Vi har väldigt många geopolitiska spänningar. Det innebär att vi måste ha en möjlighet att digitalisera oss själva. Vi kan inte vara helt beroende av att köpa in den här kompetensen utifrån, säger Bergkvist som menar att satsningar på forskning och utveckling, och inte stora statsstöd, är vägen fram för att stärka europeiska företags internationella konkurrenskraft.

Klimatfrågor

Flera frågor som har direkt beröring på klimatet hanteras i ITRE-utskottet. En sådan är huruvida och hur EU ska införa tullar på importvaror från länder som inte har lika höga klimatkrav som medlemsländerna. Utskottet håller på att förbereda EU-parlamentets inspel i den frågan.

– Dels kommer det att skapa mer rättvisa konkurrensvillkor, dels ett omställningstryck i resten av världen [att ställa om till mer klimatvänlig produktion], säger Miljöpartiets Jakop Dalunde.

Sara Skyttedal (KD) pekar på riskerna med en sådan tull.

– Många gånger är det i grund och botten protektionistiska tendenser, säger hon och menar att EU inte får gå samma väg som den amerikanske presidenten Donald Trump och införa tullar där länder som drabbas inför egna motåtgärder som drabbar EU-export.

Länka samman energimarknader

Redan för över fem år sedan lade den förra kommissionen fram ett förslag på vad man kallar energiunionen – en plan om att dels minska beroendet av importerad energi och att dels få ned energianvändandet i EU. En delfråga till den handlar om sammanlänkning av energinäten i medlemsländerna.

– Det handlar om att se till att Europas elsystem fortsätter att byggas ihop så att vi kan få mer import och export inom Europa för att kunna minska vårt importberoende, säger Tomas Tobé (M).

Jakop Dalunde lyfter även fram klimataspekten där en större elhandel inom och mellan medlemsländerna minskar behovet av kol och kärnkraft. 

– Ett bättre sätt att lösa det är att skapa större regionala energimarknader där man kan köpa och sälja energi över gränsen, säger Dalunde som tillägger att det i dag exempelvis inte ens går att köpa och sälja energi inom Tyskland eller mellan Tyskland och Danmark.

Industri

EU håller samtidigt på att arbeta fram en ny industripolitik. Under första halvåret 2021 ska kommissionen lägga fram ett reviderat förslag. Det handlar bland annat om att hitta en avvägning mellan ökat oberoende av omvärlden och ett mer protektionistiskt EU.

– Vi inser att Europa behöver bli mer självförsörjande, säkerställa att vi har bra värdekedjor. Men det är viktigt att inte den här industristrategin bara blir europeisk protektionism. Det finns väldigt starka protektionistiska strömningar på grund av pandemin. Det är viktigt att hålla Europa öppet mot omvärlden, säger Tomas Tobé. 

Fredrick Federley understryker vikten av att inte industrifrågor frånkopplas EU:s klimat- och miljömål.

– Vi måste se till att den hela tiden ligger i linje med miljö- och klimatarbetet, säger Federley.

Mer fakta

Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund

Kommentera gärna nedan. I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s och, med deras kommentarsregler, erbjuder Europaportalen möjligheten för läsare att kommentera publicerat material. Observera att du är juridiskt ansvarig för alla kommentarer skrivna av dig.

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Annonser
annons
Annons från Svenskt Näringsliv
Annons från socialdemokraterna
annons  från EU-kommissionen
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Skriv in din epostadress här:

Mer fakta

Annonser
annons
Annons från Svenskt Näringsliv
Annons från socialdemokraterna
annons  från EU-kommissionen
Fackliga Brysselkontoret