Annons

Statsminister Stefan Löfven på väg in på EU-toppmöte. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven: Lite, lite optimistiska om avtal med Storbritannien

Statsminister Stefan Löfven tror att en överenskommelsen om den framtida relationen med Storbritannien fortfarande går att nås.

En viktig fråga under dagens EU-toppmöte i Bryssel är de pågående förhandlingarna med Storbritannien om den framtida relationen efter att landet helt lämnar unionen vid årsskiftet. Någon lösning på tre stora knäckfrågor – rättvisa villkor för företag, tillgång till brittiska fiskevatten och regelefterlevnad – har hittills inte nåtts. Men statsminister Stefan Löfven (S) pekar på uppgifter om att vissa knutar kan vara på väg att lösas upp.

– Det har varit trögt men på slutet också skett framsteg. Vi är ändå lite, lite optimistiska, sade Stefan Löfven vid en pressträff i Bryssel inför mötet.

Den brittiske premiärministern Boris Johnson har sagt att han efter EU-toppmötet, som fortsätter i morgon fredag, ska ta beslut om huruvida han anser det lönt att fortsätta förhandlingarna eller om man ska förbereda sig på ett avtalslöst scenario. 

Löfven tror att båda parter faktiskt vill ha ett avtal om handel och andra samarbetsområden.

– Vi måste göra vårt yttersta från båda sidor för att vi ska nå fram till en överenskommelse. Jag utgår från att båda parter anstränger sig.

Annons

Statsminister väntar sig dock inga stora steg framåt under detta toppmöte.

Elva länder stödjer ambitiösare klimatmål

En annan frågan på toppmötet bli klimatfrågan och i synnerhet hur mycket EU ska minska utsläppen till 2030, något som riksdagen tog ställning till igår. Sverige tillsammans med ett antal andra medlemsländer kräver inför mötet att minskningen ska ligga på ”minst 55 procent”. 

– Det är en bra start att vi fått med oss så många. Vi är på väg i en riktning att öka ambitionerna vad gäller klimatomställningen, sade Löfven som tillade att inget beslut i frågan väntas på detta toppmöte utan skjuts på framtiden till nästa ordinarie toppmöte i december.

Allvarligt coronaläge 

EU-ländernas stats- och regeringschefer kommer även att diskutera det allt svårare coronaläget i många medlemsländer.

– Vi ser att smittläget är allvarligt, på flera håll i Europa ökar smittan. Det är en oroväckande utveckling, sade Stefan Löfven.