EU-minister Hans Dahlgren och statsminister Stefan Löfven i EU-nämnden. Arkivbild.

Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet 

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-möte utan offentlighet – riksdagen hävdar tekniska problem

På torsdagen hölls ett EU-nämndsmöte med statsminister Stefan Löfven utan att allmänheten fick följa mötet digitalt. – Det är problematiskt, säger statsvetaren Magnus Blomgren.

Normalt sett livesänds möten mellan statsministern och EU-nämnden över riksdagens hemsida, men inte i dag. Riksdagen hävdar att mad saknar tekniska förutsättningar att webbsända mötet.

 “Det fanns inte tekniska förutsättningar att hantera sammanträdet på annat vis. Sammanträdet ändrade karaktär i morse och givet situationen med smittspridning och sjukdom var det inte möjligt att med kort varsel hålla sammanträdet öppet.” skriver EU-nämndens kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors ett mejl till Europaportalen-

Det som gör att mötet “ändrade karaktär” på torsdagsmorgonen var en senkommen insikt att dagens EU-toppmöte inte bara skulle vara ett informationsmöte i coronafrågan utan att Polens och Ungerns veton som lades i måndags skulle diskuteras. 

EU-nämnden har i år slutat samråda med statsministern om Europeiska rådet inte förväntas behandla beslutsfrågor, istället har EU-minister Hans Dahlgren kallats in. Men på torsdagsmorgonen ändrade regeringen sig och statsministern samråder därför med EU-nämnden.

Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, är kritisk till den uppkomna situationen. Han utesluter inte att det finns logiska skäl till varför tekniken inte fungerar men kopplar även ihop det med problem tidigare i månaden om att ledamöterna inte kan ta del av hemliga handlingar på distans utan måste åka till Stockholm och riksdagshuset trots att de är beordrade att jobba hemifrån.

– Det här tyder på att man inte riktigt tänkt över hur nämnden arbetar. Då kan inte nämnden jobba på ett rimligt sätt. Om det dessutom påverkar den offentliga insynen i nämndens arbete då är det ännu mer problematiskt, säger Magnus Blomgren.

Europaportalen har sökt riksdagsdirektör Ingvar Matsson för en kommentar.