Den polske domaren Igor Tuleya. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Polen riskerar EU-böter efter åtgärder mot domare

EU-kommissionen är redo att be EU-domstolen utdöma böter till Polen efter att en olaglig disciplineringsnämnd vidtagit åtgärder mot en regeringskritisk domare.

Polens högsta domstol hävde i onsdags immuniteten för domaren Igor Tuleya som länge kritiserat regeringen för att underminera domstolsväsendets oboerende från politisk inblandning. Han har även tillfälligt avstängts från sin tjänst och fått sin lön sänkt. Tuleya har tidigare kallats ”statsfiende” av den polska regeringen, hotats med våld och tvingats fly efter misstanke om mjältbrandsattacker. 

Beslutet motiveras med en händelse för tre år sedan då Tuleya lät journalister ta del av en kontroversiell dom som involverade det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa. 

Disciplineringsnämnden har tidigare dömts ut av Polens högsta domstol för att inte vara politiskt oberoende och EU-domstolen har beordrat den att lägga ned sin verksamhet.

”Ett sådant agerande från personer i disciplineringsnämnden exkluderar Polen från de civiliserade länderna där rättsstaten och ett oberoende domstolsväsende är grundstenar i en fungerade stat”, skriver det polska domarförbundet Iustitia i ett uttalande.

EU-kommissionen har skickat ett brev till den polska regeringen där man uttrycker sin oro kring att disciplineringsnämnden fortfarande agerar trots EU-domstolens dom. Ett svar inkom i går torsdag och analyseras. En högt uppsatt EU-källa sade på fredag att kommissionen är ”mycket oroad” över händelsen i Polen och ”redo att be EU-domstolen om sanktioner” – alltså att bötfälla Polen – om det visar sig att agerandet mot domaren strider mot EU-domstolens tidigare dom.

EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen dömt ut förändringar av domstolsväsendet som den polska regeringen har genomdrivit. Domstolar i ett antal EU-länder vägrar skicka tillbaka polska medborgare till Polen med motiveringen att de riskerar att inte få en rättvis rättegång i landet.