EU:s ekonomikommissionär, den italienske socialdemokraten Paolo Gentiloni.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Prognos: Sverige tredje minsta BNP-fallet i EU

EU-kommissionen räknar med att den svenska ekonomin kommer att klara sig tredje bäst i EU under coronaåret 2020. Arbetslösheten i Sverige är dock fortsatt en av de högsta i unionen.

– Pandemin har orsakat den djupaste recessionen i EU:s historia under första halvan av 2020, sade EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni på torsdagen i samband med att årets ekonomiska höstprognos presenterades.

Rapporten innehåller EU-kommissionens beräkningar för en rad ekonomiska frågor som BNP, arbetslöshet och statsskulder i medlemsländerna för de kommande två åren.

Kommissionen räknar nu med att EU-ländernas samlade ekonomier kommer att krympa med 7,4 procent i år. Sveriges ekonomi klara sig dock betydligt bättre – bara i två medlemsländer är BNP-fallet mindre än i Sverige.

Sverige är det medlemsland som i år beräknas får det näst minsta budgetunderskottet i sin statskassa.

Det ekonomiskt värst drabbade EU-landet är Spanien.

Återhämtning kommande åren

Under 2021 räknar kommissionen med en återhämtning på 4,1 procent för EU som helhet. Det är en tydlig nedjustering jämfört med vad man trodde i våras så man så framför sig en tillväxt på 6,1 procent.

Den ekonomiska återhämtningen väntas fortsätta under 2022, fast i något minskad takt. Det räcker dock bara knappt för att nå upp till samma ekonomiska nivå som innan pandemin. Närmare hälften av medlemsländerna väntas inte ens till slutet av 2022 ha nått tillbaka till samma BNP som innan pandemin. Av de stora länderna antas bara Polens och Tysklands ekonomier ha återhämtat sig helt innan 2023.

De flesta EU-länderna beräknas under både nästa och nästnästa år få budgetunderskott som överstiger de normalt tillåtna tre procenten av BNP. Sverige är ett av få länder som ligger under tre procent i prognosen. Underskotten i statskassorna kommer leda till kraftigt ökade statsskulder i många medlemsländer. Den grekiska statsskulden väntas överstiga 200 procent av BNP Italiens närmar sin 160 procent. Sverige väntar ligga runt 40 procent.

Femte högsta arbetslösheten

Sveriges arbetslöshet beräknas i år bli 8,8 procent vilket är den femte högsta i EU. Den placeringen förbättras något under nästkommande år. 2022 beräknar kommissionen att den svenska arbetslösheten kommer att ligga på 8,1 procent, något över EU-genomsnittet och sjunde högst i EU.