EU:s gränsbyrå föreslås i unionens framtida asyl- och migrationspolitik få en ökad roll i avvisningar. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-rapport: Knackigt samarbete om återtagande av migranter

EU-kommissionen vill öka pressen på länder att ta tillbaka sina medborgare som nekas asyl i EU. Bara med en tredjedel av migranternas ursprungsländer fungerar återtagande bra, hävdas i en kommissionsrapport.

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sin första rapport över hur samarbetet med länder utanför unionen fungerar när det gäller att ta tillbaka avvisade personer från EU. 

– Denna rapport ger en viktig inblick i vad mer kan göras för att ta itu med hinder för återvändande och återtagande. Jag ser fram emot att diskutera resultaten med rådet, sade EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson i ett uttalande.

I dag lyckas EU-länderna bara verkställa ungefär var tredje avvisning för personer som sökt asyl. Den andelen vill kommissionen i sitt stora förslag till ny gemensam asyl- och migrationspoliti öka och samtidigt skynda på avvisningarna.

Enligt rapporten fungerar samarbetet med återtagande av avvisade personer bra med en tredjedel av länderna. För den andra tredjedelen bedöms samarbetet vara ”medelmåttigt” och för den sista tredjedelen är samarbetet dåligt. Vilka länder som hör till vilken kategori är hemligstämplat.

Ett sätt enligt rapporten att öka trycket på länder som inte tar tillbaka sina avvisade medborgare är att antingen öka viseringsfriheten för medborgare från de länder som samarbetar bra eller tvärtom inskränka rätten att resa in i EU för länder som inte tar tillbaka sina medborgare.