Coronarestriktionerna under våren hade en större negativ inverkan på ekonomierna i EU än de under senhösten. Arkivbild

Bild: EU

EU:s samlade ekonomi har åter backat men långt i från lika mycket som i under coronavåren 2020.

Under 2020 års sista kvartal föll EU-ländernas ekonomier med 0,4 procent jämfört med föregående kvartal, visar preliminära uppgifter från Eurostat på tisdagen.

Det BNP-tappet är dock modest i jämförelse med årets två första kvartal då EU:s ekonomi krympte med 3,3 respektive 11,4 procent – de två största enskilda fallen så långt räkenskaperna sträcker sig. 

Den svenska ekonomin gick bättre än EU-snittet under sista kvartalet 2020 med en tillväxt på 0,5 procent. 

Tillväxt i två EU-länder

Sett över ett år har ekonomin växt i bara två EU-länder: Irland och Luxemburg. De största tappen har skett i Grekland och Kroatien, enligt de preliminära siffrorna. Sveriges ekonomi krypte med 2,6 procent och EU:s som helhet med 4,8 procent.

EU-kommissionen räknar dock med att ekonomin i alla medlemsländer kommer att växa i år och 2022. Under andra kvartalet nästa år beräknas ekonomin vara lika stor som innan coronakrisen.