– Vi måste bryta denna onda cirkel och se till att barn i nöd har tillgång till näringsrika måltider, utbildning, hälso- och sjukvård och lämpligt boende, oavsett bakgrund, säger EU-kommissionär Nicolas Schmit.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Frivilliga åtgärder ska minska barnfattigdom i EU

EU-kommissionen vill att medlemsländerna än mer ska hjälpa sina fattiga och behövande barn till en bättre tillvaro. I Sverige är andelen barn som riskerar fattigdom eller social utestängning något över EU-genomsnittet.

EU-kommissionen föreslog på onsdagen medlemsländerna en serie frivilliga åtgärder för att värna barns rättigheter i allmänhet och särskilt hjälpa behövande barn.  

– Redan före pandemin riskerade vart fjärde barn i EU att drabbas av fattigdom eller social utestängning. Detta borde vara otänkbart i Europa. Vi måste se till att barn i nöd har tillgång till näringsrika måltider, utbildning, hälso- och sjukvård och lämpligt boende, oavsett bakgrund. Kommissionen är beredd att stödja medlemsstaterna på alla sätt den kan för att skapa verklig förändring i barnens liv, sade EU-kommissionär Nicolas Schmit med ansvar för sociala frågor.

Bland annat föreslås en så kallad barngaranti för att bryta vad kommissionen kallar barnfattigdomens onda cirkel, som kan drabba upp till 18 miljoner barn i EU, där fattigdom går i arv från föräldrar till barn.

I barngarantin, som kan delfinansieras av EU-fonder, föreslås att medlemsländerna ger behövande barn en fri och fungerande tillgång till barnomsorg, utbildning, skolmat och hälso- och sjukvård.  

Sverige över EU-genomsnittet
Även om störst andel barn som riskerar att drabbas av barnfattigdom är högst i Rumänien och Bulgarien ligger Sverige med sina 23 procents barn i riskzonen precis över EU-genomsnittet på 22,5 procent. Det visar sammanställningar från Eurostat.

Emil Grönwall, policyrådgivare på Rädda Barnen, välkomnar förslagen, som han säger att Rädda Barnen varit drivande för att få tillstånd. Han påpekar att flera av förslagen är aktuella för Sverige. Bland annat är trångboddhet för fattiga familjer påtaglig, vilket kan försvåra möjligheten för barnen att tillgodogöra sig utbildning.

– Vi gör olika barnfattigdomsrapporter och just boendet är tufft för människor med sämre ekonomiska förutsättningar. Även rätten att inte behöva utsättas för våld och deltagande i demokratiska processer är relevanta för barn i Sverige, säger Emil Grönwall.