EU-domstolen brukar i fyra fall av fem gå på generaladvokatens yttranden. Arkivbild.

Bild: EU-domstolen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-jurist: Polen bryter mot EU-rätten i domstolstvist

EU-domstolens generaladvokat anser att den nya polska disciplineringsnämnden för domare strider mot EU-rätten om oberoende från politisk inblandning.

2017 lät den polska regeringen inrätta en ny disciplineringsnämnd vid Högsta domstolen. Nämnden har rätt att häva immuniteten för domare, reglera arbetsrätt, social trygghet och pension för domare i högsta domstolen.

Disciplineringsnämnden har tidigare dömts ut av både den polska högsta domstolen och EU-domstolen för att inte vara oberoende från politiska påtryckningar. Regeringen kan indirekt tvinga bort misshagliga domare, något som skett vid ett flertal tillfällen. Nämnden består uteslutande av domare som utses av Nationella domstolsrådet vars 15 medlemmar väljs av parlamentets andra kamare.

I ett icke-bindande yttrande på torsdagen anser Evgeni Tantjev, generaladvokat vid EU-domstolen, att disciplineringsnämnden inte är förenlig med unionsrätten.

”EU-domstolen bör döma att den polska lagstiftningen kring det disciplinära regelverket för domare strider mot EU-rätt”, heter det i ett uttalande.

För drygt ett år sedan beslutade EU-domstolen att alla ärenden i disciplineringsnämnden skulle stoppas efter att Polens högsta domstol slagit fast att den strider mot polsk rätt.

Generaladvokatens yttrande är inte bindande för EU-domstolen. Men de följs i fyra fall av fem.