En stor del av EU-parlamentets verksamhet har under coronapandemin skett på distans via videolänk. Arkivbild.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Distansarbete lockar svenska EU-parlamentariker

Coronapandemin har gjort att även EU-parlamentarikerna flyttat hem arbetet. Det är något som de flesta vill fortsätta göra enligt Europaportalens miniundersökning.

Efter att Europaparlamentets talman David Sassoli mot bakgrund av erfarenheterna av pandemin startat diskussion om möjliga reformer av parlamentets arbetssätt har Europaportalen bett de svenska partierna i EU-parlamentarikerna om deras syn.

– Vi har lärt oss att mycket mer än vi tror går att göra digitalt, även om det inte helt går att ersätta verkliga möten vid exempelvis förhandlingar eller lära känna nya personer, säger Erik Bergkvist (S) som vill se en ”digital vecka” varje månad istället för att åka till Bryssel.

Flera andra tillfrågade ställer sig bakom att en del av arbetet i EU-parlamentet med fördel går att göra på distans.

– Den största och viktigaste lärdomen är att vi kan bli digitala och använda tiden när vi möts fysiskt mer effektivt, säger Karin Karlsbro (L).

Miljöpartiet förespråkar att de, i många fall tusentals, ändringsförslag till varje akt ska kunna omröstas digitalt för att sedan göra slutvoteringarna i plenum.

– Digitala möten blir också mer inkluderande eftersom folk inte behöver ta sig till olika platser för att delta. Så jag skulle vilja slå ett slag för att göra mer arbete digitalt, säger Malin Björk (V).

Riksdagen inspirerar

Centerpartiets Abir Al-Sahlani ser ett problem i att parlamentariker inte kan ersättas – de väljs i dag på ett personligt mandat – vid exempelvis sjukdom eller föräldraledighet. 

– Jag tycker att man bör införa ett system med ersättarplatser, likt det vi har i svenska riksdagen, säger Al-Sahlani.

Miljöpartiet vill utforska möjligheterna att införa ett kvitteringssystem som det som finns i svenska riksdagen som syftar till att undvika att ett parti eller block vinner en omröstning bara för att ledamöter från andra partier eller block är frånvarande.

Skrota ”löst tyckande”

Kristdemokraternas Sara Skyttedal menar att verksamheten i EU-parlamentet skalats ned under pandemin och anser att det är något att ta fast på.

– Min uppfattning är att den icke-lagstiftande verksamheten borde kunna skalas ned något. Parlamentet borde ägna sig mindre åt löst tyckande, helt enkelt, säger Skyttedal.