EU:s konjunkturindikator sjönk i oktober

31 oktober 2019

EU:s konjunkturbarometer visar att den samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna sjönk till 100,8 i oktober, jämfört med 101,7 föregående månad. Det framgår av EU-kommissionens månatliga rapport, uppger Direkt/Di.