För första gången: EU-strategi mot antisemitism

5 oktober 2021

EU-kommissionen lade i dag tisdag fram sin första strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv. Kommissionen motiverar behovet av en sådan strategi med den ”oroande uppsving” för antisemitism som man sett både i och utanför EU.

– Den strategi vi lanserar i dag innebär en stegvis förändring av vår reaktion på antisemitismen. EU kan bara frodas om dess judiska befolkning känner sig trygg och kan frodas, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett uttalande.

Strategin består av tre delar: förebygga och bekämpa antisemitism, skydda och främja judiskt liv i EU och stöd til utbildning, forskning och hågkomst av förintelsen.