Annons

TTIP-uppror får EU-klartecken

4 juli 2017

EU-kommissionen beslutade på tisdagen att ge grönt ljus till ett medborgarinitiativ som vill stoppa det ännu inte existerande frihandelsavtalet med USA. Klartecknet följer på ett utlåtande från EU-domstolen som avslog kommissionens tidigare vägran att registrera det. Initiativtagarna har ett år på sig att samla in minst en miljon namnunderskrifter från minst sju medlemsländer för att kommissionen ska ta ställning till deras invändningar mot TTIP.