Andris Piebalgs var Lettlands EU-kommissionär 2009-2014 och ansvarade för utvecklingsfrågor. Det var hans andra mandatperiod som kommissionär, i den förra kommissionen (Barroso I: 2004-2009) var han energikommissionär.

Innan han satte på sig kommissionärshatten var han bland annat lettisk diplomat och biträdande premiärminister. Dessförinnan, under Sovjetstyret, var han lärare. 

Hoppa till relaterade artiklar.