EIB är Europeiska investeringsbanken och har sitt säte i Luxemburg. Bankens huvuduppgift är att låna ut pengar för att finansiera projekt både inom och utanför Europeiska unionen.

Ungefär 90 procent av de projekt som EIB finansierar sker inom EU.

Bankens ägare är EU:s medlemsländer och har en sammanlagd utlåningskapacitet på 232,4 miljarder euro som den lånat upp på den finansiella marknaden.

EIB ansvarar för den så kallade Junckerfonden som ska mobilisera 315 miljarder euro, motsvarande tre biljoner kronor, för investeringar i EU-länderna.Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER