TEMA Eurogruppen | Euroländernas finansministrar

Eurogruppen samlar varje månad finansministrarna från de i dagsläget 19 euroländerna. Även representanter från EU-kommissionen och Europeiska centralbanken, ECB, närvarar. De stämmer av det finansiella och ekonomiska läget med varandra. Oftast sker detta under kvällen innan alla medlemsländers finansministrar träffas, vilket de vanligtvis gör en gång i månaden.

Gruppen har ingen formell beslutanderätt men har i och med eurokrisen i praktiken fått en allt mer betydande roll.

Ordförande för eurogruppen är från och med 2018 den oberoende portugisiske politikern Mário Centeno som är finansminister i Portugals socialdemokratiska regering.

Centeno valdes att ersätta Nederländernas finansminister Jeroen Dijsselbloem som ordförande i eurogruppen i december 2017.


Sidor


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER