Möjligheten att införa en koldioxidskatt på EU-nivå har under en längre tid diskuteras av medlemsländerna. EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta lade i april 2011 fram ett förslag som ska samordna EU-ländernas skatter på bränsle. Skatterna ska baseras på bränslensas koldioxidhalt och energiinehåll, men förslaget innehöll ingen separat EU-skatt på koldioxid.

Förespråkarna för en koldioxidskatt menar att det med en sådan ska gå att komma åt de utsläpp som inte täcks in genom handeln med utsläppsrätter. Kritikerna menar att skatten försämrar industrins konkurrenskraft.

För att införa koldioxidskatt måste alla EU-länder vara överens.

Bland EU-länderna har Sverige, Danmark och Finland en koldioxidskatt som infördes gemensamt i början av 1990-talet.

Hoppa till relaterade artiklar.